ติดตั้ง app EZview UNV และเพิ่มเครื่องบันทึกเพื่อดูกล้องผ่านมือถือ

วิธีติดตั้ง app EZview สำหรับดูกล้องในมือถือยี่ห้อ UNV …