1.กดที่สัญญาลักษณ์ การตั้งค่า


วิธีตั้งค่าแจ้งเตือนผู้บุกรุก EZview, UNV​

2.กดที่ General Detection


ตรวจจับการเคลื่อนไหว

3.กดที่สัญญาลักษณ์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว


ตรวจจับการเคลื่อนไหว

4.กดเปิดการใช้งาน

5.กดกลับ (2ครั้ง) จนถึงหน้า ดูสด และกดเข้า เมนู

  • พื้นที่ที่ตรวจสอบ คือ การตั้งพื้นที่ที่ต้องการให้ตรวจจับ
  • เวลาการตรวจจับ คือ การตั้งวันและเวลาให้การตรวจจับทำงาน
  • ความไว คือ การตั้งระดับความไวในการตรวจจับการเคลื่อนไหว

แจ้งเตือน ตรวจจับการเคลื่อนไหว

6.กดที่ สัญญาณแจ้งเตือน

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน ตรวจจับการเคลื่อนไหว

7.กดที่แถบด้านบนเพื่อตั้งค่าระบบของมือถือให้อนุญาตรับการแจ้งเตือนได้

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน ตรวจจับการเคลื่อนไหว

8.กดที่ การตั้งค่าในแถบ System Notifications

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน ตรวจจับการเคลื่อนไหว

9.กดปิดใช้งาน อนุญาตการแจ้งเตือน

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน ตรวจจับการเคลื่อนไหว

10.กดเปิดการใช้งาน Allow Notifications

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน ตรวจจับการเคลื่อนไหว

11.กดที่ อนุญาตแจ้งเตือน

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน ตรวจจับการเคลื่อนไหว

12.กดเปิดการใช้งานเครื่องที่ต้องการให้แจ้งเตือน

notification EZview

13.ดูผลลัพธ์ที่ได้รับการแจ้งเตือน *ให้ลองทดสอบเดินผ่านหน้ากล้อง

ตัวอย่างภาพการแจ้งเตือน

14.ตัวอย่างภาพการแจ้งเตือน

15.ตัวอย่าง vdo การแจ้งเตือน

Similar Posts