เปลี่ยนรหัสผ่านกล้องวงจรปิด UNV

change password dvr nvr unv, uniview

คลิกขวาที่ว่างบนหน้าจอเลือก เมนูระบบ

change password dvr nvr unv, uniview

1.คลิกที่ ระบบ

2.คลิกที่ รูป สัญญาลักษณ์แก้ไข

3.ใส่รหัสผ่านเก่า

4.คลิกปุ่ม ถัดไป

change password dvr nvr unv, uniview

1.คลิกในช่องสี่เหลี่ยม

2.ในช่องรหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านใหม่ (ต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็ก a-z ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ A-Z ต้องมีตัวเลข 0-9)

3.ในช่องยืนยัน ใส่รหัสผ่านให้เหมือนกัน

4.กดปุ่ม ตกลง

Similar Posts