ดูดข้อมูลกล้องวงจรปิดใส่แฟลชไดร์ฟ UNV

backup vdo UNV, Uniview

1.กดที่รูปกรรนไกร ครั้งที่1 เพื่อเริ่มตัดคลิป vdo

2.เลือกช่วงเวลาที่ต้อง (ถ้าคลิป vdo ยาวจะใช้เวลานานตอนโหลด)

3.กดที่รูปกรรนไกร ครั้งที่2 เพื่อจบการตัดคลิป

1.เลือกคลิป

2.กดปุ่ม ถ่ายโอนข้อมูล

1.เลือก USB ที่ต้องการ

2.กดปุ่ม ถ่ายโอนข้อมูล

Similar Posts