อุปกรณ์พื้นฐานของกล้องวงจรปิด

1.กล้องรับภาพ(Camera)

กล้องรับภาพ ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแสงที่รับได้ผ่านเลนส์ไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ทำงานได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยเซนเซอร์รูปภาพ (image sensor)

  1. เคส

เคส กล่องหุ้มกล้อง หรือชุดหุ้มกล้อง (HOUSING) เป็นอุปกรณ์เสริมความแข็งแรงให้กับกล้องวงจรปิด ช่วยปกป้องตัวกล้องรับภาพไม่ให้พบกับความชื้นและความร้อนโดยตรง เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีกล้องบางชนิดที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไว้ภายในเคสเพราะถูกออกแบบมาให้เป็นกล้องภายนอกอาคารอยู่แล้ว

  1. ขาตั้งกล้อง(Bracket)

ขาตั้งกล้อง ตัวยึดกล้อง ทำหน้าที่รองรับเคสและตัวกล้องให้มีความมั่นคง สามารถติดอยู่กับตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้ บางกรณีก็มีการใช้ขาตั้งกล้องรวมกับ หัวก้ม(PAN) และ ส่าย(TILT) เพื่อใช้ปรับองศาในการจับภาพของกล้อง

  1. อุปกรณ์สลับช่องสัญญาณ(Switcher)

อุปกรณ์สลับช่องสัญญาณ มีหน้าที่จัดการ การส่งข้อมูลระหว่างจุดรับภาพและจุดประมวลผลในกรณีที่มีกล้องหลายตัว แต่มีตัวประมวลผลหรือเครื่องบันทึกเพียงตัวเดียว ดังนั้นต้องให้ Switcher คอยสลับช่องสัญญาณเพื่อให้การส่งสัญญาณทั้งหมดทำงานได้พร้อมกันแบบไม่รบกวนกัน

  1. เครื่องแบ่งสัญญาณภาพ

เครื่องแปลงสัญญาณ จะทำหน้าที่ในการประมวลผลสัญญาณที่ได้จากตัวกล้องแบบพร้อมกัน ที่นิยมใช้กันมี เครื่องแบ่งสัญญาณภาพ 4ช่อง (Quad) และ เครื่องแบ่งสัญญาณภาพแบบหลายช่อง (Multiplexer)

ถ้าใช้งานกล้องหลายตัวโดยไม่มีเครื่องแบ่งสัญญาณจะทำให้การรับและส่งข้อมูลต่าง ๆ ดีเลย์ ไม่สามารถรับชมภาพสดของกล้องหลายตัวแบบพร้อมกันได้

  1. เครื่องบันทึก

เครื่องบันทึก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผลข้อมูล แล้วบันทึกเก็บไว้ ในอดีตนั้นการบันทึกใช้ระบบอนาล็อกซึ่งเป็นเทปหรือแผ่น CD แต่ปัจจุบันนี้ถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิตอลทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. Stand alone สามารถประมวลผลข้อมูลแล้วบันทึก ประกอบกับ มีซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ใช้งานในส่วน เล่นวีดีโอที่บันทึกไว้ และ การตั้งค่า ไม่สามารถติดตั้งหรือใช้งานฟังก์ชันนอกเหนือจากที่มีมาให้ เช่น Backup ข้อมูลขึ้นระบบ Cloud อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้เครื่องบันทึก แบบ stand alone ถือว่าดีที่สุด เพราะถูกสร้างมาเพื่อใช้งานกับกล้องวงจรปิดโดยตรง จึงมีความเสถียรสูง
  2. PC – Base เป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากกล้อง โดยรวมแล้วถือว่ามีประสิทธิภาพมาก มีฟังก์ชันหลายอย่างให้ใช้งาน เลือกติดตั้งได้อิสระ แต่ต้องคอยดูแลเรื่องอุณหภูมิและระบบสำรองไฟ เพราะต้องเปิดให้ทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
  3. จอมอนิเตอร์

จอมอนิเตอร์ ทำหน้าที่ รับข้อมูลจากส่วนประมวลผลแล้วแสดงออกมาเท่านั้น แต่การเลือกใช้จอมอนิเตอร์ก็ต้องคำนึงถึงความละเอียดของกล้องวงจรปิด จำนวนเฟรมเรท ค่าสี เพื่อให้ภาพที่เห็นชัดเจนสมจริง

Similar Posts