แนะนำการเลือกใช้กล้องวงจรปิดสำหรับบ้านทั่วไป

สำหรับกล้องวงจรปิดที่แนะนำให้ใช้ติดตั้งภายในบริเวณบ้านม…

ส่วนประกอบของกล้องวงจรปิด ตอน เซนเซอร์รับภาพ

เซนเซอร์รับภาพ(image sensor) ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 2 ข…

ชนิดของกล้องวงจรปิด แบ่ง ตามลักษณะตัวกล้อง

1.กล้องมาตรฐาน กล้องมาตรฐาน, กล้อง Box หรือกล้องกระบอก …