สายแลนที่ใช้ในลิฟท์

แนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้เลย US-9126LSZH คุณสมบัติที่จำเป็นคือ แกนในต้องเป็นสายอ่อน หรือสายฝอย นั้นเอง

สายแลนในลิฟท์จะมีคุณสมบัติดังนี้

US-9126LSZH datasheet

LAN_US-9126LSZH_V1.4_25-09-2022

ดูสินค้าได้ที่นี่

 

Similar Posts