ความทนทานของกล้องวงจรปิดนอกอาคาร

การเลือกใช้กล้องวงจรปิดนอกอาคาร(Outdoor CCTV Camera) ถ้าได้ความคมชัดที่ต้องการแล้วต้องดูเรื่องความทนทานต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานสากลของกล้องวงจรปิดจะต้องมีข้อมูลบอกถึงระดับการป้องกันฝุ่น กับ ของเหลว เช่น ฝน และ น้ำ สังเกตได้จากเครื่องหมาย “IPXY” (International Protection Marking) โดย X และ Y จะเป็นค่าที่บอกถึงระดับที่ทำงานได้ภายใต้สภาพแวดล้อมนั้น

ค่า x หมายถึงความทนทานต่อ ฝุ่น และอนุภาคในอากาศ ที่สามารถสร้างความเสียหายให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน เช่น การอุปสรรคในการระบายความร้อนเป็นต้นเหตุของการลัดวงจรของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยจะบอกค่า X เป็นตัวเลข มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 6 ยิ่งตัวเลขมีค่ามาก ระดับการป้องกันก็จะดีมากขึ้น

0 ไม่สามารถป้องกันฝุ่นได้เลย
1 กันฝุ่นขนาดใหญ่ 50 มม. ขึ้นไป
2 กันฝุ่นขนาด 12 มม. ขึ้นไป
3 กันฝุ่นขนาด 2.5 มม. ขึ้นไป
4 กันฝุ่นขนาด 1 มม. ขึ้นไป
5 กันฝุ่นได้ดีมากสำหรับการใช้งานในสภาวะปกติ
6 ป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถึงแม้จะเป็นการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่น ในเหมือง และพื้นที่บริเวณทะเลทราย

ค่า Y บอกถึงความสามารถในการป้องกันของเหลวเช่น ฝนตก น้ำจากสปริงเกอร์ หรือการสาดน้ำโดนตัวกล้องโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งจะเทียบตามปริมาณของเหลวที่ตกกระทบตัวกล้อง

0 ไม่สามารถป้องได้เลย
1 ป้องกันฝน ที่ทำมุมน้อยกว่า 15 องศา และปริมาณฝนไม่เกิน 1 มม./นาที
2 ป้องกันฝนที่ทำมุมตั้งแต่ 15 ถึง 60 องศา และปริมาณฝนไม่เกิน 3 มม./นาที
3 ป้องกันฝนที่ทำมุมตั้งแต่ 60 ถึง 90 องศา และปริมาณฝนไม่เกิน 7 มม./นาที
4 กันน้ำได้ทุกทิศทาง โดยที่ปริมาณน้ำต้องไม่เกิน 10 ลิตร/นาที
5 กันน้ำได้ทุกทิศทางโดยที่ปริมาณน้ำต้องไม่เกิน 13 ลิตร/นาที
6 กันน้ำได้ทุกทิศทางโดยที่ปริมาณน้ำต้องไม่เกิน 70 ลิตร/นาที
7 สามารถทำงานใต้น้ำได้ที่ระดับความลึกไม่เกิน 1 เมตร
8 สามารถทำงานใต้น้ำได้ที่ระดับความลึกไม่เกิน 3 เมตร

ในการอ่านค่าตัวเลขที่บอกระดับการป้องกันจะต้องอ่านทีละหลัก เช่น IP57 คือ 5 และ 7 หมายถึง กล้องตัวนี้ สามารถกันฝุ่นได้ดีมากสำหรับการใช้งานในสภาวะปกติ และ ทำงานใต้น้ำได้ที่ความลึกระดับไม่เกิน 1 เมตร

สำหรับกล้องวงจรปิดที่มีระดับการป้องกันที่ 0 ทั้งค่า x และค่า Y ในการใช้งานจริงควรติดตั้งกล้องวงจรปิดตัวนี้ไว้ภายในเคสที่ช่วยป้องกันฝุ่นและของเหลวได้ดีในระดับหนึ่ง

Similar Posts