ดูดข้อมูลลง flash drive

ดูดข้อมูลลง flash drive
 • เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
 • เลื่อนเมาท์ขึ้นไปที่ภาพจะพบสัญญาลักษณ์ กดที่รูปกรรไกร

 • เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
 • กด บันทึก

 • เลือกที่ วีดีโอและการบันทึกการใช้ เพื่อนำไฟล์ VDO ออกมา
 • กด ตกลง

 • เลือกที่ โปรแกรมเล่น ในกรณีที่เครื่องคอมเล่นไฟล์ MP4 ไม่ได้
 • กด ตกลง

 • เลือกโพเดอร์ที่ต้องการ
 • กด บันทึก

 • รอจนเต็ม 100% ถอด flash drive ได้

 • หากเปิดไฟล์ MP4 ไม่ได้ ให้แตกไฟล์ Player.zip แล้วใช้ดู

ดูดข้อมูลลง flash drive
 • โปรแกรมเล่นไฟล์ VDO

Similar Posts