วิธีดูภาพย้อนหลัง เครื่องบันทึก HIKVISION

user password

Login เข้าสู่ระบบ

ดู
  1. เลือกที่เมนู เล่นย้อนหลัง
  2. เลือกกล้องที่ต้องการดู
  3. เลือกวันที่ต้องการดู
  4. เลื่อนแถบเวลาที่ต้องการ (ปรับช่วงของเวลาได้ที่มุมขวาล่าง)

Similar Posts