7 อุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

หลายคนอาจสงสัยว่าการติดตั้งระบบของกล้องวงจรปิด ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือร้านค้า จำเป็นต้องซื้อและติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้าง เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ก่อนที่ท่านจะติดกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง หรือจะให้ช่างเป็นผู้ติดตั้งก็ตาม ควรรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง เพื่อจะได้สื่อสารกับช่างได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ควบคุมให้ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดตามที่ท่านต้องการ โดยหลักแล้วจะมีอุปกรณ์พื้นฐานอยู่ 7 อย่างที่จำเป็นโดยสามารถไล่เรียงได้ดังนี้

 

กล้องวงจรปิด (CCTV Camera)

ในการเลือกกล้องวงจรปิดโจทย์สำคัญของผู้ใช้งานคือ ต้องการจับตาดูอะไร มีกี่จุดสำคัญที่จำเป็นต้องติดตั้งกล้อง สภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งจะทำให้เราสามารถเลือกกล้องวงจรปิด ได้สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่นั่นเอง แต่หากให้แนะนำแล้ว ควรเลือกบริเวณที่สามารถมองเห็นพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างครอบคลุม เพื่อจะได้มองเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ได้ดี และบริเวณดังกล่าวควรเป็นที่สูงเพื่อป้องกันการทุบหรือทำลายจากผู้ประสงค์ร้ายนั่นเอง

นอกจากต้องคำนึงถึงตำแหน่งของการติดตั้งกล้องแล้ว ยังต้องคำนึงถึงระบบของกล้องวงจรปิดอีกด้วย โดยกล้องวงจรปิดสามารถแบ่งเป็น 2 ระบบหลัก ๆ ได้แก่

1) Analog Camera

กล้องวงจรปิดแบบ Analog เป็นกล้องที่ใช้สายสัญญาณชนิด โคแอคเชียล หรือ ตระกูล RG มาเป็นอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณ โดยมีข้อดีคือ มีราคาที่ค่อนข้างต่ำ และสามารถเลือกปรับใช้ได้หลายโหมด โดยบางรุ่นมีอินฟาเรดติดตั้งมาพร้อมกับกล้องทำให้กล้องสามารถทำงานได้ในหลายสภาพแวดล้อม และสามารถใช้กล้องต่างยี่ห้อได้ในระบบเดียวกัน แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถรองรับการส่งสัญญาณกล้องวงจรปิดในระยะไกล ๆ ได้ และมีความปลอดภัยน้อย เนื่องจากไม่มีการเข้ารหัสของข้อมูล ไม่ว่าใครก็สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้

 

2) IP Camera

กล้องวงจรปิดแบบ IP เป็นกล้องที่ต้องตั้งค่า IP ผ่านระบบเครือข่าย เพื่อกำหนดตัวตนในการแสดงภาพ บางรุ่นสามารถใช้เป็นแบบกล้องไร้สายได้ หรือจะนำไปรวมกับระบบ LAN ที่มีอยู่แล้วก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินสายใหม่ สามารถให้ภาพที่คมชัด อีกทั้งยังสามารถสำรองข้อมูลไว้ใน server ได้ตลอดเวลา ซึ่งจากประสิทธิภาพของกล้อง IP นี้เอง ทำให้มีราคาที่สูงกว่ากล้อง Analog และเนื่องจากระบบถูกพัฒนาจากหลายรายทำให้ไม่สามารถใช้กล้องที่มี Protocol ต่างกัน ทำงานร่วมกันได้ จึงเกิดเหตุการณ์ “ใช้ข้ามยี่ห้อไม่ได้” นั่นเอง

 

เครื่องบันทึกภาพ (DVR,NVR)

เป็นปัจจัยสำคัญในการทำหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด และ เป็นสิ่งที่สามารถรวมภาพจากหลาย ๆ กล้องมาบันทึกไว้ในที่เดียว และดูผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้ควรเลือกเครื่องบันทึกภาพให้ถูกต้อง เหมาะกับระบบของกล้องวงจรปิด โดยเครื่องบันทึกภาพสามารถเลือกได้ตามจำนวนกล้องวงจรปิดที่มี โดยมีทั้ง 8 ช่อง 16 ช่อง หรือมากกว่านั้นตามจำนวนกล้องที่ติดตั้งในระบบ โดยเครื่องบันทึกภาพนั้นมีทั้งแบบ DVR และ NVR โดยแบ่งเป็น

DVR รองรับการบันทึกภาพจากกล้องในระบบ Analog HD เป็นหลัก

NVR รองรับการบันทึกภาพจากกล้องในระบบ IP Camera

อีกหนึ่งอย่างที่ต้องคำนึงคือปริมาณของการเก็บข้อมูล ยิ่งต้องการเก็บข้อมูลจำนวนมาก เช่น ต้องการบันทึกภาพเก็บไว้สามารถดูย้อนหลังได้ตลอดทั้งเดือน ก็จำเป็นต้องใช้ ฮาร์ดดิสก์ (HDD) ที่มีความจุมากขึ้น และต้องคำนึงถึงรุ่นของเครื่องบันทึกภาพด้วยว่าสามารถรองรับฮาร์ดดิสก์ได้จำนวนเท่าใด เพราะในแต่ละรุ่นนั้นมีช่องเก็บความจุไม่เท่ากัน

 

ฮาร์ดดิสก์ (HDD)

ฮาร์ดดิสก์ (HDD) เปรียบเหมือนสมองที่ทำหน้าที่จดจำภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งระบบ ทั้งนี้จำเป็นต้องเลือกฮาร์ดดิสก์ที่รองรับการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง คือต้องสามารถทำการบันทึกจดจำได้ตลอดเวลา (เปรียบเหมือนสมองคนจริง ๆ นั่นเอง) โดยทางผู้พัฒนาได้มีการพัฒนาฮาร์ดดิสก์สำหรับระบบกล้องวงจรปิดขึ้นมาโดยเฉพาะ เรียกว่าฮาร์ดดิสก์ประเภท “Surveillance” โดยเราไม่แนะนำให้ใช้ฮาร์ดดิสก์สำหรับคอมพิวเตอร์ เพราะฮาร์ดดิสก์ชนิดดังกล่าวไม่รองรับการเขียนบันทึกข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายของฮาร์ดดิสก์เนื่องจากทำงานหนักมากเกินไป จึงควรเลือกฮาร์ดดิสก์ให้ถูกประเภทการใช้งานนั่นเอง

สิ่งที่ควรใส่ใจอีกอย่างคือคุณภาพของฮาร์ดดิสก์ หากต้องการเก็บข้อมูลที่สำคัญ เราต้องมั่นใจว่าฮาร์ดดิสก์นั้นจะไม่เสื่อมสภาพโดยง่าย ควรเลือกฮาร์ดดิสก์เกรด Enterprise แม้จะแพงกว่าแต่การันตีคุณภาพและความคงทนที่มากกว่าแน่นอน

 

สายสัญญาณ

สายสัญญาณถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีในระบบกล้องวงจรปิด และอีกเช่นเคย เราจำเป็นต้องเลือกสายสัญญาณให้เข้ากับกล้องในระบบที่เราใช้ ซึ่งโดยทั่วไปกล้องแบบ Analog HD จะใช้สาย อยู่ 2 ประเภท คือ Coaxial แบบ RG6 และ ใช้สาย UTP แปลงสัญญาณด้วย Balun (บาลัน) และกล้องแบบ IP Camera นั้นจะส่งสัญญาณภาพแบบดิจิตอลจึงต้องใช้สาย Lan นั่นเอง

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า PoE หรือ Power over Ethernet หมายถึง การจ่ายกระแสไฟฟ้าไปบนสายแลน โดยปกติในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเราจะมีการเดินสายหลักอยู่ 2 ชนิด คือ 1) สายไฟ – จากแหล่งจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ 2) สายแลน – เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบเครือข่าย แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า PoE ที่เข้ามามีบทบาททำให้เราสามารถลดต้นทุนทั้งในแง่ของเวลาและราคาที่ต้องเสียไปจากการเดินสายทั้งสองชนิด ทำให้เราสามารถติดตั้งเพียงสายแลน โดยสายแลนนี้จะทำหน้าที่หน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบนั่นเอง

 

จอแสดงผล (Monitor)

จอแสดงผล หรือ จอ Monitor เปรียบเหมือนหน้าต่างของระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมด เราจะไม่สามารถมองเห็นภาพของกล้องวงจรปิดได้หากขาด จอแสดงผล ซึ่งโดยปกติอาจใช้จอโทรทัศน์ที่มีทั่วไป แต่ภาพที่ได้จะไม่มีความคมชัดมากนัก ดังนั้นเพื่อความคมชัดที่มากขึ้น ควรเลือกใช้จอชนิด LCD หรือ LED ที่สามารถแสดงความละเอียดภาพได้ถึงขนาด Full HD  โดยเราจะนำจอแสดงผลนี้ต่อเข้ากับ NVR หรือ DVR (เครื่องบันทึกภาพ) ดังนั้นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงคือ ช่องรองรับที่มีบนอุปกรณ์บันทึกภาพ ว่าเป็นชนิด HDMI หรือ VGA เพื่อให้เราสามารถเลือกสายสัญญาณและชนิดของจอที่จะให้ต่อกับเครื่องบันทึกภาพนั่นเอง

 

อุปกรณ์จ่ายไฟเลี้ยง (Adapter)

อุปกรณ์จ่ายไฟเลี้ยง (Adapter) คือ อุปกรณ์ที่จะคอยแปลงค่าไฟให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เรามี โดยเครื่องบันทึกภาพและตัวกล้องวงจรปิดจำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงตลอดเวลา เพื่อให้สามาถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงขนาดของกำลังไฟในอุปกรณ์ที่ต้องจ่ายไฟเลี้ยง หากกล้องบางรุ่นต้องการกระแสไฟ 12 Volt จำเป็นต้องใช้อแดปเตอร์ในการแปลงไฟ เพราะมีขนาดกำลังไฟน้อยกว่ากระแสไฟที่จ่ายไปยังปลั๊กตามบ้านที่มีขนาดกำลังงไฟ 220 Volt ซึ่งหากเราทำการต่อไฟตรง (เสียบปลั๊กอุปกรณ์ตรงกับปลั๊กไฟบ้าน) อาจทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ แต่หากอุปกรณ์ที่ใช้ต้องการไฟขนาด 220 Volt ก็สามารถต่อตรงปลั๊กไฟตามได้บ้านทันที่โดยไม่จำเป็นต้องใช้อแดปเตอร์

 

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

เครื่องสำรองไฟ (UPS) คือ อุปกรณ์ที่จะทำหน้าที่จ่ายไฟสำรองเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ไฟดับ ไฟตก หรือ ไฟกระชาก ซึ่งเครื่องสำรองไฟจะทำหน้าที่จ่ายไฟให้อุปกรณ์ในระบบต่อไป ทำให้ยังสามารถทำงานต่อไปได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ระบบของกล้องวงจรปิดในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษจะยังคงบันทึกภาพและเก็บข้อมูลต่อไปแม้ไฟจะดับไปแล้วก็ตาม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องสำรองไฟ บางรุ่นสามารถจ่ายไฟสำรองได้นาน 20 นาที บางรุ่นจ่ายได้ 1 ชั่วโมง บางรุ่นก็จ่ายไฟสำรองต่อเนื่องได้หลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด นอกจากนั้นเครื่องสำรองไฟยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดอีกด้วย คงไม่ดีแน่หากเราอยู่ในพื้นที่ที่เกิดไฟดับบ่อย แต่ปล่อยให้อุปกรณ์ทั้งหมดของเราปิดตัวอย่างกระทันหันอยู่บ่อยครั้ง

 

และนี่คืออุปกรณ์พื้นฐานทั้ง 7 อย่างที่จำเป็นต้องมีในการวางระบบกล้องวงจรปิด เมื่อมีอุปกรณ์ครบถ้วนระบบกล้องวงจรปิดก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีตัวแทนจัดจำหน่ายของกล้องวงจรปิดหลายแบรนด์ที่ได้จัดชุดสำหรับการวางระบบกล้องวงจรปิด โดยมีอุปกรณ์จำเป็นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ผู้ใช้สามารถเลือกชุดอุปกรณ์ได้ตามความต้องการ โดยอย่าลืมคำนึงถึง “ความต้องการในการใช้งาน” รับรองไม่มีงบบานปลายแน่นอน

Similar Posts