เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดอินฟราเรด

จุดประสงค์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดคือการบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานใช้รักษาความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกในการสอดส่อง ตรวจตรา เหตุการณ์ผิดปกติในในพื้นที่กว้างได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องเดินตรวจหรืออยู่ประจำบริเวณนั้นตลอดเวลา แต่ปัญหาคือกล้องไม่สามารถจับภาพได้ในตอนกลางคืนเพราะมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงมีการประยุกต์ใช้รังสีอินฟราเรดเข้ามาช่วยในการบันทึกภาพ

อินฟราเรดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง มีพลังงานต่ำ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต คลื่นอินฟราเรดนั้นมีอยู่ในธรรมชาติแต่มนุษย์มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า อยู่ระหว่าโซนง microwave และ visible light แต่ก่อนเทคโนโลยีนี้ถูกคิดค้นเพื่อใช้ในทางทหาร อาศัยหลักการอ่านค่าสเปกตรัมความร้อนที่แผ่ออกมาซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของวัตถุทุกชนิด โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่มีอุณหภูมิในตัว ยุคแรกของเทคโนโลยีอินฟราเรดจะบันทึกได้เพียงคลื่นสเปกตรัมที่บอกอุณหภูมิของวัตถุเท่านั้น แม้จะดูการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นลักษณะพื้นผิวของวัตถุ หรือพูดง่าย ๆ คือมองเห็นการเคลื่อนไวแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร ในปัจจุบันนี้อินฟราเรดถูกประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางตั้งแต่สมาร์ทโฟรไปจนถึงดาวเทียม

สำหรับกล้องวงจรปิดอินฟราเรด จะใช้การอ่านค่าความร้อนที่ส่งไปตกกระทบพื้นผิววัตถุแล้วนำไปประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์จนได้ภาพขาวดำที่มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในจุดที่มืดสนิดจนไม่มีแสง จึงใช้สังเกตการณ์และบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้ กล้องชนิดนี้มีข้อจำกัดในการใช้งานเรื่องระยะการจับภาพ ที่วัตถุจะต้องอยู่ในจุดที่พอเหมาะ หากวัตถุอยู่ใกล้หรือไกลมากเกินไปจนคลื่นอินฟราเรดส่งไปไม่ถึง จะทำให้ภาพที่ได้ผิดเพี้ยนอาจจะมืดหรือสว่างมากจนมองไม่ แล้วยังมีข้อเสียในเรื่องของความร้อนสะสมที่ที่เกิดจากการใช้พลังงานสูงในการปล่อยคลื่นอินฟราเรด ถึงแม้บางตัวจะมีส่วนเสริมที่ใช้ระบายความร้อนแต่ก็มีราคาแพง ถ้ามีราคาถูกจะถูกจะออกแบบให้อากาศไหลเวียนง่ายแต่จะใช้ติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น ไม่เหมาะสมกับในจุดที่มีความชื้นสูง หรือโดนฝน

ในปัจจุบันนี้การถ่ายภาพในจุดที่มีแสงน้อยนอกจากกล้องวงจรปิดอินฟาเรด ก็มีกล้อง Star light ที่ทำงานได้โดยอาศัยเลนส์รวบรวมแสงที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดจนจับภาพในตอนกลางคืนได้ และไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางการส่งคลื่นอินฟราเรดที่ส่งไปกระทบวัตถุ ซึ่งภาพที่ได้ยังเป็นภาพสี กล้อง Star light ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดจึงมีความร้อนต่ำ และด้วยเหตุนี้จึงทำงานในจุดที่มืดสนิทไม่ได้ ในการใช้งานจริงต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมว่าเป็นยังไง ถ้าอยู่ในตัวเมืองการใช้กล้อง Star light จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะมีแหล่งให้แสงสว่างจำนวนมาก

Similar Posts