ส่วนประกอบของกล้องวงจรปิด ตอน เซนเซอร์รับภาพ

เซนเซอร์รับภาพ(image sensor) ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 2 ของกล้องวงจรปิดรองจาก เลนส์ เป็นหัวใจหลักในการทำงานของในการรับภาพ ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแสงที่ได้จากการตกกระทบผ่านเลนส์ไปเป็นข้อมูลดิจิตอลที่ใช้งานได้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพจะพัฒนาไปมาก แต่ยังอาศัยเทคโนโลยีเซนเซอร์รับภาพเป็นพื้นฐาน เพียงแต่สิ่งที่ถูกพัฒนาไปจะเป็นออปชันเสริม เช่น การแยกสี การเพิ่มจำนวนพิกเซล การใช้อินฟราเรดถ่ายภาพในที่มืด เซ็นเซอร์รับภาพแบ่งตามการออกแบบได้เป็น 2 ประเภทคือ CMOSและ CCD

CMOS (Complementary metal oxide semiconductor) เป็นเทคโนโลยีเซนเซอร์รับภาพตัวแรกที่ถูกคิดค้นขึ้นมา ใช้หลักการ การถ่ายเทประจุเมื่อโดนกระตุ้นจากแสง แล้วแปลงสัญญาณเหล่านั้นให้เป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อนำไปประมวลผล ตามการออกแบบของ CMOS จะแปลงสัญญาณอนาล็อกของแสงในธรรมชาติที่ได้รับไปเป็นดิจิตอลทันที จึงทำให้สัญญาณโดยรวมนั้นไม่มีความสมูท เกิดเป็นสัญญาณรบกวนมาก มีความต่างระหว่างพิเซลมาก CMOS จะทำงานได้ดีในที่ ที่มีแสงน้อย มีจุดเด่นในเรื่องความคมชัดสูง และยังมีราคาถูก แต่ต้องแลกกับความสามารถในการวิเคราะห์แยกสีที่ต่ำ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานประเภทภาพขาวดำ

CCD (Charge Coupled Device) เป็นเซ็นเซอร์รับภาพที่พัฒนาต่อมาจาก CMOS ยังใช้หลักการเดิมในเนื่องถ่ายเทประจุเมื่อโดนกระตุ้นจากแสงแต่ CCD จะไม่แปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณดิจิตอลทันที ในจุดนี้ทำให้ CCD ได้เปรียบเพราะว่าจะนำสัญญาณที่เป็นอนาล็อกไปวิเคราะห์ด้วย Software และฮาร์ดแวร์จำเพาะก่อน แล้วค่อยแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลอีกครั้ง จึงทำให้สัญญาณโดยรวมนั้นมีความสมูทสูง สัญญาณรบกวนต่ำ ความต่างระกว่างพิกเซลน้อย แต่สำหรับ CCD นั่นมีข้อด้อยด้านความไวแสงต่ำ ต้องอาศัยปริมาณแสงมากเพื่อให้ภาพที่ได้ออกมาดี และยังต้องใช้พลังงานในการทำงานที่มากกว่า CMOS อีกด้วย ซึ่งผลที่ตามมาคือความร้อนสะสมจากการใช้งาน ส่งผลต่อการประมวลผลของตัวอุปกรณ์มีประสิทธิภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงต้องอาศัยวัสดุชนิดพิเศษและการออกแบบที่ดีเพื่อระบายความร้อน ทำให้มีราคาแพงกว่า CMOS มาก แต่ก็มีจุดเด่นในเรื่องของการวิเคราะห์แยกเฉดสี ที่ทำได้ดีมากระดับหลายล้านเฉดสี

เซ็นเซอร์รับภาพทั้งสองชนิดนี้ มีจุดเด่นที่ต่างกัน ควรเลือกใช้งานได้เหมาะสม สำหรับกล้องวงจรปิดในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้งานชิปทั้งสองแบบ ถ้าต้องการบันทึกเพียงแค่ภาพพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ที่ไม่ต้องการเฉดสีมาก การเลือกใช้ CMOS ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเป็นสถานที่อย่างร้านสะดวกซื้อ ร้านทองที่ต้องการบันทึกสีของวัตถุก็ควรจะเลือกใช้กล้องวงจรปิดที่เป็นชิป CCD

Similar Posts