ติดกล้องวงจรปิด เสียค่าไฟเท่าไหร่ ต่อเดือน

วิธีคำนวนค่าไฟในการติด กล้องวงจรปิด (CCTV) ต่อเดือน

กล้อง 4 ตัว 2.7Watt x 4ตัว = 10.8 Watt

DVR 4 Ch. 1 เครื่อง = 5 Watt

HDD 1 TB 1 ลูก = 5.5 Watt

รวม 10.8+5+5.5 = 21.3 Watt

ใช้งานกล้องวงจรปิด 24 ชม.ต่อวัน 24×30 = 720 ชม. ต่อเดือน

คิดให้เป็นค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย

(21.3×720)/1000 = 15.3 หน่วยต่อเดือน

ค่าไฟฟ้า 3.8 บาทต่อหน่วย

15.3×3.8 = 58.1 บาทต่อเดือน

กล้อง 4 ตัว พร้อมเครื่องบันทึก จะเสียค่าไฟฟ้าประมาณ 58 บาท ต่อเดือน

กล้อง 8 ตัว พร้อมเครื่องบันทึก จะเสียค่าไฟฟ้าประมาณ 116 บาท ต่อเดือน

กล้อง 16 ตัว พร้อมเครื่องบันทึก จะเสียค่าไฟฟ้าประมาณ 232 บาท ต่อเดือน

Similar Posts