กล้องวงจรปิด เมื่อติดตั้งนอกอาคาร

กล้องวงจรปิด เมื่อติดตั้งนอกอาคาร

กล้องวงจรปิด เมื่อติดตั้งนอกอาคาร

กล้องวงจรปิด เมื่อติดตั้งนอกอาคาร

 

การติดตั้งกล้องวงจรปิด Closed Circuit TeleVision, CCTV หรืออาจเรียก กล้องรักษาความปลอดภัย Security Camera หรือเรียก กล้องตรวจตราและเฝ้าระวัง Surveillance Camera เป็นหนึ่งในระบบรักษาความปลอดภัยยุคปัจจุบัน ทั้งธุรกิจ สถานที่สาธารณะ รวมถึงอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อุปกรณ์เฝ้ามองจ้องเป๋งนี้ ไม่เพียงทำให้ผู้คิดไม่ซื่อลังเล ฉุกคิด หรืออาจถึงเปลี่ยนใจ แต่กล้องรักษาความปลอดภัยยังสามารถช่วยสืบค้น หาเบาะแส จนอาจนำไปสู่ความกระจ่างอย่างเป็นที่ยอมรับในที่สุด

 

แม้มีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในมือ แต่ถ้า ‘ตาวิเศษ’ ไม่สามารถมองเห็นพื้นที่สำคัญ พวกมันก็ไร้ประโยชน์ หากกล้องไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ก่อนการติดตั้งกล้องวงจรปิดควรสำรวจพื้นที่ วางแผน และพิจารณาว่า ตำแหน่งใดเป็นจุดอ่อนของอาคารและพื้นที่โดยรอบ หรือเป็นจุดเด่นในมุมมองของผู้ไม่หวังดี นั่นคือจุดติดตั้งที่เหมาะสม สำหรับกล้อง CCTV ที่ถูกไว้วางใจ

กล้องวงจรปิด เมื่อติดตั้งนอกอาคาร

 

 

การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจตราและเฝ้าระวังภายนอกอาคาร ขึ้นกับความเหมาะสมและลงตัวของแต่ละสถานที่ โดยมีตำแหน่งที่ควรพิจารณา อาทิ

 

๏ ประตูหน้าและหลัง

ขึ้นชื่อว่า ‘ประตู’ ย่อมเป็นช่องทางเพื่อเข้าสู่ตัวอาคาร นั่นจึงมีความสำคัญลำดับต้นๆที่ควรคำนึง โดยทั่วไปประตูด้านหน้ามักเป็นทางสะดวกที่สุดสำหรับการเข้าและออก ส่วนประตูด้านหลัง หากเป็นจุดลับสายตา ก็มักเป็นจุดเสี่ยงสำหรับอาคาร/บ้านเรือนส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้ไม่หวังดีอาจใช้ประตูหลังทั้งเข้าและออก บางสถานที่อาจมีประตูด้านข้างตัวอาคาร ซึ่งก็อยู่ในกลุ่ม ‘ประตู’ ที่ต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน

 

๏ หน้าต่างโดยรอบ

หากประตูไม่เหมาะสำหรับการเข้า/ออกตัวอาคารเพื่อการทุจริต ช่องทางถัดไปที่คนร้ายมักเลือกใช้ก็คือหน้าต่าง โดยเฉพาะหน้าต่างด้านที่ค่อนข้างลับตา การพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับทุกหน้าต่างอาจเป็นการลงทุนมากเกิน จึงควรเลือกหน้าต่างที่มีความเสี่ยงหรือล่อแหลมมากที่สุดเป็นจุดติดตั้ง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความเหมาะสมและงบประมาณ

กล้องวงจรปิด เมื่อติดตั้งนอกอาคาร

 

 

๏ ที่จอดรถ

ที่จอดรถของแต่ละอาคาร/บ้านเรือน ล้วนแตกต่างทางกายภาพ แต่ก็เป็นหนึ่งมุมสำคัญสำหรับการติดตามพฤติกรรมผู้ไม่หวังดี อีกทั้งระยะหลังเริ่มมีข่าวคราวการกระทำต่อยานพาหนะ หรือทรัพย์สินนอกอาคาร โดยไม่เข้าไปในตัวอาคาร การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อจับตาที่จอดรถ จึงเป็นอีกจุดพิจารณาที่ไม่ควรมองข้าม

 

๏ พื้นที่ด้านหลัง

คำว่า ‘ด้านหลัง’ ฟังแล้วเหมือนมีความลึกลับในตัว หากด้านหลังของอาคารใดๆเป็นส่วนที่ได้รับการดูแล เอาใจใส่ ตรวจตราอย่างหละหลวม ยิ่งเป็นที่หมายตาของผู้ไม่หวังดี การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อ่อนแอลักษณะนี้ ย่อมเป็นผลดีแน่นอน ทั้งยังอาจแบ่งเบาภาระการดูแลจากบุคคลไปสู่อุปกรณ์ช่วยเหลือได้อีกด้วย

 

๏ แนวรั้ว กำแพง

บางสถานที่อาจพื้นที่ว่าง โล่ง ก่อนเข้าถึงตัวอาคาร จึงควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวใดๆระหว่างแนวรั้วกับตัวอาคารด้วย โดยอาจกำหนดมุมมองของกล้องตามแนวรั้ว แนวกำแพง หรืออาจให้กล้องมองออกมาจากมุมใดๆ อาทิ จากตัวอาคาร จากต้นไม้ พุ่มไม้ แล้วแต่ความเหมาะสม

กล้องวงจรปิด เมื่อติดตั้งนอกอาคาร

 

นอกจากตำแหน่งติดตั้งแล้ว ยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดนอกอาคารอีก อาทิ

 

๏ คุณสมบัติของกล้อง

กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย ก็ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายรูปแบบคุณสมบัติของกล้อง CCTV อาทิ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว การมองเห็นตอนกลางคืน การเชื่อมต่อแบบไร้สาย การจ่ายไฟโดยไม่ต้องเดินสายไฟ การทนแดด/ทนฝน คุณสมบัติเหล่านี้ควรถูกพิจารณาเมื่อต้องการซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อติดตั้งภายนอกอาคาร

 

๏ มุมมองของกล้อง

การได้รับประโยชน์สำคัญจากกล้องวงจรปิดก็คือ กล้องบันทึกภาพอะไรไว้ได้ เห็นหรือไม่เห็นเหตุการณ์อะไรบ้าง การได้มาของประโยชน์นี้ นอกจากคุณสมบัติของกล้อง CCTV แต่ละตัว ซึ่งมีมุมมองของเลนส์ที่แคบหรือกว้างอย่างแตกต่างแล้ว มุมการมองเห็นของกล้อง หรือทิศทางการติดตั้งกล้องก็เป็นสิ่งสำคัญ ผู้วางระบบอาจต้องมโนว่า หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ กล้องควรบันทึกภาพในมุมมองไหนไว้บ้าง เพื่อประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์และเข้าใจ หากเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นจริง โดยกล้องที่มีมุมมองของเลนส์แคบ อาจใช้ติดตั้งเพื่อการเฝ้ามองประตู หน้าต่าง หรือส่วนของตัวอาคาร ส่วนกล้องที่มีมุมมองกว้าง อาจติดตั้งในส่วนพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ที่โล่ง สนามหญ้า หรือส่วนจอดรถ เป็นต้น

 

๏ การซ่อนกล้อง

เรามักพบเห็นกล้องวงจรปิด หรือ CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยได้โดยง่าย นั่นอาจเพราะหลายสถานที่ไม่มีตำแหน่งติดตั้งกล้องให้เลือกมากนัก หรืออาจเจตนาให้มองเห็นกล้องได้โดยง่ายเพื่อการป้องปราม แต่หากสถานที่ใดสามารถติดตั้งกล้องภายนอกอาคารอย่างลับสายตา หรือไม่สามารถสังเกตหรือเห็นได้ง่าย ก็เป็นอีกวิธีการที่ควรพิจารณา อาทิ ช่องลมของอาคาร ในพุ่มไม้ บนต้นไม้ใหญ่ หรือปัจจุบันมีกล้องวงจรปิดแบบซ่อนเลนส์ไว้ในอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ ก็อาจนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ได้เช่นกัน

กล้องซ่อน

 

 

๏ แหล่งพลังงาน

พลังงานที่จ่ายให้กับระบบกล้องรักษาความปลอดภัยภายนอกอาคารไม่ควรถูกตัดขาดง่ายเกินควร จะด้วยการตั้งใจหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะจากผู้ไม่หวังดี เมื่อไม่มีพลังงาน กล้องและระบบทั้งหมดก็มักหยุดทำงาน แม้มีระบบพลังงานสำรอง ก็อาจไม่เพียงพอ หากไม่เกิดเหตุการณ์พลังงานสูญหาย ก็ย่อมเป็นการดีกว่า

 

๏ เข้าถึงไม่ง่าย

การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่อยู่ด้านนอกของตัวอาคาร มักมีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายเพื่อตัดการบันทึกเหตุการณ์ การกำหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะภายนอกอาคาร ควรมั่นใจว่าผู้คิดร้ายไม่สามารถเข้าถึง ตัดการทำงาน หรือทำลายตัวกล้องได้โดยง่าย โดยความสูงของตำแหน่งที่ติดตั้ง ควรอยู่สูงสุดเอื้อมเป็นอย่างน้อย หากสูงกว่านั้นได้ก็ยิ่งดี อาจทำให้การใช้สิ่งของมาทุบทำลาย ขวางปาตัวกล้อง ทำได้ยากขึ้น

กล้องซ่อน

 

 

การวางระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ปัจจุบันเป็นที่นิยมในหลายพื้นที่ทั่วโลก บุคคลทั่วไปก็อาจวางแผนระบบฯได้ด้วยตัวเอง แต่หากเป็นไปได้ การขอรับคำแนะนำหรือช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์ มีทักษะ/ความชำนาญ อาจทำให้การวางแผนและติดตั้งระบบตรวจตราและเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด เกิดสัมฤทธิผลคุ้มค่าการลงทุนและความคาดหวังยิ่งขึ้น

/////

 

Similar Posts