กล้องวงจรปิดแบบ Analog และ IP ... ความเหมือนที่แตกต่าง

กล้องวงจรปิดแบบ Analog และ IP … ความเหมือนที่แตกต่าง

กล้องวงจรปิด (Closed Circuit TeleVision, CCTV) หรือ กล้องรักษาความปลอดภัย (Security Camera) หรือ กล้องตรวจตราและเฝ้าระวัง Surveillance Camera อาจแบ่งได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ตามเทคโนโลยีและพัฒนาการ คือ กล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (Analog CCTV Camera) และกล้องวงจรปิดแบบ IP (Internet Protocol CCTV Camera)

 

กล้องวงปิดแบบอนาล็อก เป็นกล้องที่ใช้สายสัญญาณแบบโคแอคเชียล (Coaxial Cable) หรือที่รู้จักกันในชื่อสาย(ตระกูล) RG, Radio Grade Scale เป็นตัวนำสัญญาณจากตัวกล้อง CCTV เข้าสู่เครื่องบันทึกภาพ DVR (Digital Video Recorder)

 

กล้องวงปิดแบบ IP เป็นกล้องที่สามารถเลือกใช้ หรือไม่ใช้สายนำสัญญาณก็ได้ หากใช้สาย นิยมใช้สาย LAN หรือสาย UTP (อาทิ CAT5e, CAT6) ความยาวของสายอาจได้ถึง 100 เมตร หากไม่ใช้สาย ขอเพียงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายใดๆได้ ก็สามารถทำงานได้ การรับ/ส่งสัญญาณเป็นแบบดิจิตอล โดยต้องตั้งค่า Internet Protocol เพื่อกำหนดตัวตนในการทำงาน

 

กล้องวงจรปิด ทั้งแบบอนาล็อกและแบบ IP ต่างก็มีข้อเด่นและข้อด้อยในตัวเอง ซึ่งอาจสรุปคร่าวๆได้ ดังนี้

 

ข้อเด่นของกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก

๏ ต้นทุนต่ำ

กล้องอนาล็อกมีต้นทุนที่ถูกกว่ากล้อง IP เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มาก่อน ผลิตด้วยวัสดุต้นทุนไม่สูง ทั้งยังครองตลาดเป็นเวลานาน

 

๏ หลากหลาย

กล้องอนาล็อกมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน บางรุ่นอาจมีอินฟราเรดมาพร้อมกับกล้อง ทำให้มีตัวเลือกการใช้งานได้ตามความเหมาะสม หลากหลายรูปแบบการใช้งาน

 

๏ เข้ากันได้

กล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก มีระบบที่เกี่ยวข้องเพียง 2 ระบบเท่านั้น คือ PAL (Phase Alternating Line) ซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรชาวเยอรมัน และ NTSC (The National Television Standard Committee) ที่พัฒนาโดย FCC, Federal Communications Commission สหรัฐอเมริกา ทำให้กล้อง CCTV แบบอนาล็อก สามารถเลือกใช้งานกล้องต่างยี่ห้อในระบบเดียวกันได้อย่างไม่ยุ่งยากมากนัก

 

๏ ปัญหาน้อย

กล้องวงจรปิดแบบอนาล็อกถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนานหลาย(สิบ)ปี จนอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันนั้นคือบั้นปลายของเทคโนโลยีและพัฒนาการของกล้องอนาล็อกแล้ว ปัญหาต่างๆจึงถูกแก้ไขจน(เกือบ)หมด ทำให้ข้อบกพร่องหรือปัญหาต่างๆของกล้อง CCTV ระบบอนาล็อกหลงเหลืออยู่น้อยมาก หรือถ้ามี ก็อาจถูกมองข้ามหรือหลับตาข้างหนึ่ง อย่างไร้ข้อกังขา

 

ข้อด้อยของกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก

๏ ลูกเล่นน้อย

กล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก มักไม่มีลูกเล่นหรือฟังก์ชั่นหลากหลายเหมือนกล้อง IP นอกจากกล้องฯอนาล็อกรุ่น High End ที่ราคาค่อนข้างแพงเท่านั้น ที่อาจมีความสามารถพิเศษให้ได้ใช้งานกัน

 

๏ ความปลอดภัย

กล้อง Analog CCTV มีความปลอดภัยค่อนข้างต่ำ เนื่องจากไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล สามารถเข้าถึงระบบ เรียกดูภาพ รวมถึงการกระทำต่างๆต่อระบบได้โดยง่าย

 

๏ ระยะทาง

กล้องฯอนาล็อกไม่สามารถรับหรือส่งสัญญาณในระยะไกลๆได้ ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดของสัญญาณ อาทิ การสูญหาย/ตกหล่นของสัญญาณ การถูกรบกวนสัญญาณ ทำให้บ่อยครั้งภาพที่ได้ไม่คมชัด หรือมัว/เบลอ

 

ข้อเด่นของกล้องวงจรปิดแบบ IP

๏ รองรับหลายรูปแบบการทำงาน

กล้องวงจรปิดแบบ IP สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายสาย LAN ที่มีอยู่ได้ หรือทำงานผ่านเครือข่ายไร้สายก็ได้เช่นกัน

 

๏ เพิ่มกล้องได้สะดวก

การเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดแบบ IP สามารถทำได้สะดวกและง่ายดาย โดยไม่ติดข้อจำกัดของ DVR Channel

 

๏ ได้ประสิทธิภาพ

กล้อง IP CCTV แต่ละตัวทำงานอิสระ มี IP ของตัวเอง ทำให้การตั้งค่าไม่ยุ่งยาก ง่าย และได้ประสิทธิภาพ

 

๏ ได้ความละเอียด

กล้องวงจรปิดแบบ IP เป็นการทำงานระบบดิจิตอล ทำให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆที่มีในกล้องฯระบบอนาล็อก ซึ่งความละเอียดของภาพที่ได้ ก็เป็นหนึ่งในการก้าวข้ามดังกล่าว

 

๏ รองรับ PoE

กล้อง IP CCTV บางรุ่น สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปพร้อมกับสาย LAN ได้ (Power over Ethernet, PoE) ช่วยให้สะดวกใช้งาน โดยไม่ต้องเดินสายไฟแยกต่างหากจากสายสัญญาณอีกต่อไป

 

๏ ความปลอดภัยสูง

ด้วยการทำงานระบบดิจิตอล กล้องวงจรปิดแบบ IP สามารถสำรองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ (Server) ได้ตลอดเวลา ผู้หวังร้ายหรือไม่ประสงค์ดี ไม่สามารถขโมยข้อมูลระหว่างทางได้ง่ายๆ ถึงขั้นลำบากสุดๆ หรืออาจไม่สามารถทำได้เลย หากไม่เป็น Super Hacker

 

ข้อด้อยของกล้องวงจรปิดแบบ IP

๏ การรับ/ส่งข้อมูล

กล้องวงจรปิดแบบ IP ใช้ Bandwidth สูงมาก ทำให้ระบบทำงานหนัก ระบบอาจไม่เสถียร หรืออาจล่มได้ หากไม่มีการวางแผนที่ดีพอ

 

๏ ต้นทุนสูง

กล้องวงจรปิดแบบ IP มีต้นทุนสูงกว่ากล้องวงจรปิดแบบอนาล็อกค่อนข้างมาก ไม่ว่าค่าอุปกรณ์ การบำรุง/ดูแล/รักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายการจ้างผู้ดูแลระบบที่มีความรู้/ความสามารถ

 

๏ ข้ามค่ายไม่ได้นะ

เนื่องจากกล้อง IP CCTV ถูกพัฒนาจากหลายค่าย หลายเครื่องหมายการค้า โดยยังไม่มาตรฐานกลาง ทำให้การใช้งานร่วมกัน หรือข้ามยี่ห้อยุ่งยากมากถึงมากที่สุด หรืออาจสรุปง่ายๆว่า (แทบ)เป็นไปไม่ได้เลย

 

 

ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนมีข้อดีและข้อด้อย อยู่ที่การเลือก/เฟ้นตามความเหมาะสม กล้องวงจรปิดทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล (IP CCTV Camera) ก็เช่นกัน ผู้ต้องการใช้งานสามารถพิจารณาข้อเด่น ข้อด้อย ได้ตามความต้องการ งบประมาณ รวมถึงความสามารถใช้งาน และบำรุงรักษา หลังการวางระบบและติดตั้งใช้งานเรียบร้อยแล้ว

/////

 

Similar Posts