เรื่องควรรู้ ก่อนซื้อ DVR สำหรับกล้องวงจรปิด

เรื่องควรรู้ ก่อนซื้อ DVR สำหรับกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด Closed Circuit TeleVision หรือเรียกกันอย่างย่อว่า CCTV (หรืออาจเรียก กล้องรักษาความปลอดภัย Security Camera หรืออาจเรียก กล้องตรวจตราและเฝ้าระวัง Surveillance Camera) ดูเหมือนเป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้ เราสามารถพบเห็นกล้อง CCTV ได้ทั่วไป ทั้งตามถนน หนทาง อาคารบ้านเรือน รวมถึงสถานที่ต่างๆ ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดสามารถให้ความอุ่นใจได้ทั้งเจ้าของ ผู้ติดตั้งกล้อง และผู้ผ่านเข้ามาในสายตาของเจ้าตาวิเศษ ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ภาพที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องบันทึกภาพ DVR (Digital Video Recorder, สำหรับบันทึกภาพจากกล้องอนาล็อก) หรือเครื่อง NVR (Network Video Recorder, สำหรับบันทึกภาพจากกล้องดิจิตอล) ซึ่งในบทความนี้จะเน้นกล่าวถึงเครื่องบันทึกภาพ DVR สำหรับการบันทึกภาพจากกล้องอนาล็อกเป็นหลัก   เครื่องบันทึกภาพ DVR มีหน้าที่สำคัญ อาทิ เรียบเรียงภาพบนหน้าจอให้กับผู้ดูแลระบบ รวมถึงจัดเก็บภาพที่บันทึกได้จากกล้อง CCTV ซึ่งเมื่อต้องวางระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก คุณสมบัติของเครื่อง DVR จัดเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาลำดับต้นๆ…