กล้องวงจรปิด เทคโนโลยีที่ยากหยุด

กล้องวงจรปิด เทคโนโลยีที่ยากหยุด

  แม้กล้องวงจรปิด (Closed Circuit TeleVision หรือ CCTV) ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า เป็นประโยชน์อย่างมากต่อมวลชนทั่วไป แต่ก็เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่น ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยากหยุดยั้ง ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีคุณสมบัติขั้นสูง มีฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ อาทิ   กล้องจดจำใบหน้า กล้องวงจรปิดความจำเลิศนี้ ไม่เพียงแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านสายตาอิเลคทรอนิคส์ของมัน แต่ยังมีความสามารถจดจำใบหน้าของผู้คนที่ผ่านเข้ามาในรัศมีการทำงาน ทำให้หลังวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จึงสรุปและแจ้งเตือนได้ในทันทีว่า บุคคลหน้าเดิมหรือแปลกหน้าที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในสถานที่นั้นๆ   กล้อง CCTV แบบจดจำใบหน้า ประกอบด้วย 2 หลักการที่กระทำต่อใบหน้าบุคคล คือ ตรวจจับ และ จดจำ 1.1 ตรวจจับใบหน้า (Face Detection) เป็นการนำภาพใบหน้าที่ผ่านเข้ามาในสายตากล้องฯ เข้าสู่กระบวนการตีความหมายใบหน้าว่า เป็นหน้ามนุษย์หรือไม่ มีลักษณะทางกายภาพอย่างไร ซึ่งกระบวนนี้การค่อนข้างซับซ้อน อัลกอริธึมตรวจจับใบหน้ามักเริ่มด้วยการค้นหา ‘ดวงตา’ ก่อน ซึ่งเป็นคุณสมบัติง่ายที่สุดในการตรวจจับ หากตรวจพบดวงตา จึงตรวจจับรูปลักษณ์ใบหน้าส่วนอื่น อาทิ คิ้ว ปาก จมูก รวมถึงม่านตา เมื่ออัลกอริทึมสรุปว่าตรวจพบความน่าจะเป็นของใบหน้าแล้ว…