รู้เรื่องเลนส์ กล้องวงจรปิด

รู้เรื่องเลนส์ กล้องวงจรปิด

lenses
lenses

ในโลกที่กำลังเติบโตอย่างชาญฉลาดและไม่หยุดยั้งเช่นทุกวันนี้ เทคโนโลยีต่างๆล้วนพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมากมาย หลายสิ่งที่ต้นช่วงชีวิตเป็นอย่างหนึ่ง ปลายช่วงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง กล้องวงจรปิด (Closed Circuit TeleVision หรือ CCTV) ก็หลีกไม่พ้นเทคโนโลยีและพัฒนาการที่ก้าวไกลเช่นกัน

 

กล้องวงจรปิด (Closed Circuit Television หรือ CCTV) ทุกวันนี้เป็นที่ต้องการของคนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของครอบครัว ชุมชน หรือธุรกิจต่างๆ ซึ่งทำให้แนวโน้มการติดตั้งกล้องวงจรปิดเติบโตต่อเนื่อง ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ยานพาหนะ รวมถึงสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่กล้อง CCTV สามารถช่วยคลายกังวลได้ โดยรวมแล้วกล้องวงจรปิดจัดเป็นกล้องขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งในสถานที่ต่างๆ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หน้าจอใดๆที่มีใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน อาทิ จอมอนิเตอร์ จอโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่เว้นแม้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน กล้อง CCTV ทำหน้าที่บันทึกทุกสิ่งที่มันมองเห็น และบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านตาวิเศษให้ผู้ เกี่ยวข้องได้รับรู้ … เหมือนที่มันรู้

 

หนึ่งในส่วนสำคัญ(มาก)ของกล้อง CCTV ก็คือ เลนส์ หรือดวงตาที่คอยเฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆในความรับผิดชอบ ซึ่งอาจแบ่งประเภทได้ในเบื้องต้น อาทิ

– Fix Lens เป็นเลนส์ระยะชัดคงที่ จุดโฟกัสอยู่ประมาน 4, 6, 8 หรือ 12 มิลลิเมตร ไม่สามารถปรับโฟกัสของภาพได้

– Board Lens จัดเป็น Fix Lens ชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็ก รูปทรงออกทางแบน ด้วยมีมิติทางกว้างมากกว่าขนาดลำตัว มักเรียกชื่อ Board Lens เมื่อใช้ Fix Lens กับกล้องวงจรปิดชนิดโดม (Dome Camera)

– Iris Lens สามารถปรับความกว้าง/แคบของช่องรับแสงได้ มี 2 รูปแบบย่อย คือ Manual Iris Lens ปรับด้วยมือผู้ใช้งาน และ Auto Iris Lens ตัวกล้องสามารถสั่งปรับอัตโนมัติ

– Variable Focal Lens เป็นเลนส์ที่ทั้งปรับระยะโฟกัสและดึงภาพเข้ามาใกล้ (zoom) ได้ในตัวเดียวกัน มักใช้เรียกกับกล้องวงจรปิดแบบอินฟราเรด

 

การเลือกใช้เลนส์ของกล้อง CCTV ควรคำนึงถึงพื้นที่ที่ต้องการเฝ้าระวังก่อน จากนั้นจึงลงลึกที่ตัวเลนส์ ทั้งในเรื่องความยาวโฟกัส (Focal Length) และมุมมองภาพ (Angle of View) โดยความยาวโฟกัสควรสัมพันธ์กับมุมมองภาพ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม ขนาดของเลนส์ที่นิยมในปัจจุบัน มีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร เริ่มตั้งแต่ขนาด 2.8, 3.6, 4, 6, 8, 12, 16 จนถึง 25 มิลลิเมตร ซึ่งความสามารถของเลนส์แต่ละขนาด คือ

– เลนส์ 2.8 มิลลิเมตร เป็นเลนส์มุมกว้างมาก (เกิน 100 องศา) ให้ภาพกว้างและชัดใกล้ (ราว 2 เมตร) อาทิ ภายในลิฟต์

– เลนส์ 3.6 และ 4 มิลลิเมตร เหมาะกับพื้นที่กว้างที่ไม่ไกลนัก ระยะราว 3 ถึง 4 เมตร อาทิ พื้นที่สำนักงาน

– เลนส์ 6 และ 8 มิลลิเมตร เป็นเลนส์มุมแคบราว 30 ถึง 45 องศา เหมาะกับพื้นที่ไม่กว้างแต่มีระยะทาง อาทิ ทางเดินภายในโรงแรม

– เลนส์ 12 มิลลิเมตร หรือสูงกว่า เหมาะกับการมองระยะไกล หรือเน้นความชัดเจนในจุดที่ห่างออกไปนับสิบๆเมตร

 

กล้องวงจรปิดโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบการเชื่อมต่อเลนส์เข้ากับตัวกล้อง คือ แบบ C Mount และ CS Mount, ก่อนหน้านี้ใช้เลนส์แบบไหนก็ต้องใช้ข้อต่อแบบเดียวกัน แต่ปัจจุบันมี Adapter Ring เป็นตัวช่วย หากต้องการเชื่อมต่อเลนส์เข้ากับตัวกล้องที่มีข้อต่อต่างกัน

 

เลนส์กล้องวงจรปิดจัดเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์อย่างหนึ่ง ภายในตัวกล้องฯจึงต้องมีวงจรเพื่อจ่ายไฟให้กับเลนส์ ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ DC Type และ Video Type

– แบบไฟตรง (DC Type) ตัวกล้องวงจรปิด CCTV มีวงจรจ่ายไฟกระแสตรง (DC) ให้กับเลนส์ เพื่อให้อุปกรณ์ขนาดเล็กมาก ลักษณะคล้ายมอเตอร์ (กัลวานอมิเตอร์, GalvanoMeter) ทำงาน ทำให้ม่านแสงเปิดหรือปิด ตามการเปลี่ยนแปลงของแสง

 

– แบบสัญญาณภาพ (Video Type) ตัวกล้องฯจ่ายไฟให้กับเลนส์ด้วยสัญญาณภาพ โดยมีความเข้มของสัญญาณภาพแตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลงของแสง เลนส์ที่รองรับการจ่ายไฟแบบนี้ ต้องมีแผงวงจรช่วยแปลงค่าของสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อให้กัลวานอมิเตอร์ทำงาน (ผู้ผลิตบางรายอาจเรียกชื่ออื่นแทน กัลวานอมิเตอร์ แต่หลักการทำงานเหมือนกัน คือ เพื่อให้ม่านแสงเปิดหรือปิดตามการเปลี่ยนแปลงของแสง)

 

 

เลนส์ต่างๆ รวมถึงเลนส์กล้อง CCTV ล้วนมีข้อจำกัด อาทิ เลนส์ขนาดต่ำๆให้ความชัดเจนระยะใกล้ แต่ระยะไกลความคมชัดลดลง หากเลือกใช้เลนส์ขนาดสูงขึ้น ก็ได้ผลตรงกันข้าม คือภาพระยะใกล้มักไม่ชัด แต่ระยะไกลชัดแจ่มแจ๋ว กล้อง CCTV วงจรปิดส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ตามวัตถุประสงค์ใช้งาน ที่นิยมทั่วไปมักเลือกใช้เลนส์ 3.6 และ 4 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดกลางๆที่รองรับการทำงานได้หลายรูปแบบการเฝ้ามองและป้องกันภัย

 

/////

Similar Posts