ตำแหน่งที่ควรติดกล้องวงจรปิด

ตำแหน่งที่เหมาะแก่การติดกล้องวงจรปิด

ในการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนอกจากคุณภาพและราคาของสินค้าแล้ว คือตำแหน่งในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั่นเอง ทั้งนี้ตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยทำให้การติดตั้งดำเนินไปได้อย่างเป็นแบบแผนมากขึ้น และกล้องวงจรปิดสามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่

โดยตำแหน่งที่เหมาะแก่การติดตั้งกล้องวงจรปิด สามารถพิจารณาได้จากหลายปัจจัยดังนี้

  1. การติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างครอบคลุมพื้นที่

ติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม กล่าวคือสามารถมองเห็นพื้นที่ในบริเวณที่ต้องการได้มากที่สุดนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการติดกล้องวงจรปิดในบริเวณบ้านของเรา ควรเลือกจุดที่สามารถมองเห็นได้ครอบคลุมบริเวณมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวในมุมกว้าง และจับภาพได้ดีแม้จะมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็ตาม

 

  1. การติดตั้งในบริเวณภายนอกอาคาร

หลายคนเมื่อมีแผนที่จะติดกล้องวงจรปิด ต่างกังวลแต่การติดกล้องภายในอาคารสถานที่ จนกระทั่งลืมคิดไปว่า ตำแหน่งภายนอกอาคาร เป็นอีกจุดงที่ควรมีการติดตั้งเป็นอย่างยิ่ง สาเหตุเพราะ การติดตั้งกล้องภายนอกอาคาร จะสามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้าในกรณีที่เกิดการบุกรุก ในปัจจุบันมีกล้องวรจรปิดหลายรุ่นที่สามาถส่งสัญญาณแจ้งเตือนมายังมือถือเมื่อตรวจจับพบการเคลื่อนไหว ทำให้เราสามารถป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่สามารถยับยั้งได้ทัน เราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ภาพของคนร้ายเมื่อเดินทางออกจากที่เกิดเหตุ ซึ่งอาจถอดเครื่องปกปิดตัวเองออก เช่น หมวก หรือหน้ากาก ซึ่งสามารถทำให้ได้ใบหน้าของผู้ร้ายมา หรืออาจจะสามารถบันทึกภาพยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้ร้ายต่อไป

 

  1. การติดตั้งกล้องในที่สูง

กล้องวงจรปิดไม่ควรติดตั้งอยู่ต่ำจนเกินไป เพราะอาจเสี่ยงต่อการถูกขโมย และการทุบทำลาย กระทั่งกล้องวงจรปิดไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป จึงควรติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สูงพอสมควรเพื่อให้ได้ภาพในมุมที่กว้างขึ้น แต่ทั้งนี้ควรคำนึงด้วยว่าตำแหน่งดังกล่าวจะทำให้กล้องกลายเป็นจุดสายตามากเกินไปหรือไม่ เพราะถ้ากล้องอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการสังเกตมากเกินไป ก็อาจทำให้ผู้ร้ายสามารถวางแผนในการทุบทำลายกล้องได้เช่นกัน

 

  1. การติดตั้งซ่อนกล้อง

ข้อถกเถียงในการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีมาอย่างช้านาน คือ ควรติดตั้งให้คนเห็นกล้องหรือติดตั้งแบบซ่อนกล้อง ความจริงแล้วสามารถทำได้ทั้งสองอย่างเพราะในการติดตั้งทั้งสองแบบล้วนมีข้อดี เพราะหากกล้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถสังเกตได้ ผู้ประสงร้ายก็อาจจะหยุดชะงักหรือกลัวว่าจะถูกบันทึกภาพ แต่ในปัจจุบันผู้ร้ายมีความรู้เชิงเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดมากขึ้น จึงอาจรู้วิธีจัดการเพื่อหยุดการทำงานกล้องวงจรปิด ดังนั้นการติดตั้งแบบซ่อนกล้อง จะทำให้ภาพการกระทำต่าง ๆ ที่ผู้กระทำผิดไม่รู้ตัว และสามารถใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดให้เป็นประโยชน์เมื่อมีการดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไป

 

  1. การสำรวจทิศทางแสงในบริเวณที่ติดตั้ง

ในตำแหน่งที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ควรเป็นบริเวณที่มีแสงตกกระทบที่หน้ากล้องโดยตรง เพราะอาจส่งผลต่อการจับภาพของกล้องได้ และการติดตั้งกล้องภายนอกอาคารก็ไม่ควรให้กล้องจับภาพไปยังส่วนที่เป็นท้องฟ้ามากเกินไป เพราะระบบการปรับภาพอัตโนมัติของกล้อง ที่ต้องการปรับภาพให้สมดุลกันนั้นอาจทำให้ส่วนอื่นของภาพดูมืดกว่าเดิมได้ จึงควรเลือกปรับมุมกล้องให้เหมาะสมนั่นเอง

 

  1. การติดตั้งกล้องในบริเวณที่สามารถเห็นกล้องตัวอื่น

อาจเป็นสิงที่หลายคนไม่คาดคิดมาก่อนว่ากล้องวงจรปิดที่เราติดตั้งนั้นอาจถูกขโมย หรือเกิดการตัดสายสัญญาณของกล้อง โดยผู้ไม่หวังดี เนื่องจากผู้ร้ายอาจอ้อมไปตัดสายสัญญาณด้านหลังของกล้อง หรือตัดสายสัญญาณที่มาจากกล้องวงจรปิด ทำให้ไม่สามารถส่งภาพได้ ซึ่งถ้าเราติดตั้งกล้องเพียงตัวเดียว เราจะไม่สามารถเห็นภาพของการกระทำผิดนั้นได้เลย จะเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ ๆ จอก็มืดไป เราสามารถป้องกันปัญหานี้ได้โดยการติดตั้งกล้องอีกตัวให้อยู่ในมุมที่มองเห็นกล้องตัวแรกนั่นเอง

 

และนี่เป็นวิธีในการเลือกตำแหน่งเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงมุมกล้องและสภาพบริเวณโดยรอบ เพื่อให้กล้องวงจรปิดสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Similar Posts