ดูภาพย้อนหลัง APP Hik-connect

ดูภาพย้อนหลัง-APP-Hik-connect01

1.เลือกตัวกล้องที่ต้องการดูย้อนหลัง กดเครื่องหมาย 3จุด มุมขวาบน แตะที่เล่นภาพ

ดูภาพย้อนหลัง-APP-Hik-connect02

2.เลือกวันที่ต้องการดูย้อนหลัง จากกรอบ A เลื่อนซ้าย-ขาวจากกรอบ B เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลา

Similar Posts