Hik-Connect

APP Hik-Connect คืออะไร? เอาไว้ใช้สำหรับดูภาพสด ดูภาพย้อนหลัง รับการแจ้งเตือนจากเครื่องบันทึก DVR, NVR นอกจากนั้นยังสามารถตั้งค่าของตัวเครื่องบันทึกผ่าน Hik-Connect ได้อีกด้วย ซึ่งตัว APP นั้นสามารถ Download ได้จาก Appstore (apple ios) ได้นั้นเท่านั้น ส่วนทางฝั่งของ Android ต้องโหลดจากเว็บของ Hikvision นั้นเท่า

iOS = iOS = App Store Download

Android = https://appstore.hikvision.com เลือกที่ Hik-Connect – for End user

วิธีติดตั้งบน Android

ติดตั้ง-APP-Hik-Connect1

1.เปิด APP Google หรือ APP google chrome ที่โทรศัพท์

ติดตั้ง-APP-Hik-Connect2

2.ใส่ชื่อเว็บ https://appstore.hikvision.com

ติดตั้ง-APP-Hik-Connect3

3.แตะที่ Download

ติดตั้ง-APP-Hik-Connect4

4.แตะ ลงตก เพื่อบันทึกไฟล์ลงเครื่อง

ติดตั้ง-APP-Hik-Connect5

5.แตะ เปิด (หากระบบ ถามเกียวกับความปลอดภัย ให้ยอมรับ)

ติดตั้ง-APP-Hik-Connect6

6.แตะ ติดตั้ง

ติดตั้ง-APP-Hik-Connect7

7.แตะ ตกลง

ติดตั้ง-APP-Hik-Connect8

8.เลือกภูมิภาค Thailand แตะ ตกลง เสร็จ

Similar Posts