กล้องวงจรปิดไร้สาย โซล่าเซล

กล้องวงจรปิดไร้สาย … สายอะไร?

กล้องวงจรปิดไร้สาย

กล้องวงจรปิดไร้สาย … สายอะไร?

 

‘กล้องวงจรฯ’ ที่คุ้นหู คู่ปากหลายคนไทยในปัจจุบัน เป็นการเรียกกันสั้นๆจากคำ ‘กล้องวงจรปิด’ (Closed Circuit TeleVision, CCTV หรืออาจเรียก กล้องรักษาความปลอดภัย: Security Camera หรือเรียก กล้องตรวจตราและเฝ้าระวัง: Surveillance Camera)

 

กล้องวงจรปิด พระเอกด้านความอุ่นใจให้ทั่วโลกในด้านความปลอดภัย ทั้งบุคคลและทรัพย์สิน ทั้งส่วนตัวและธุรกิจต่างๆ ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากที่เริ่มด้วยการมีทั้งสายจ่ายไฟและสายสัญญาณ หากไม่จัดเก็บให้เรียบร้อยสวยงาม อาจกลายเป็นความรกรุงรังในสายตาผู้พบเห็นก็เป็นได้ โดยทุกวันนี้กล้องวงจรปิด ก้าวเข้าสู่รูปแบบ ‘ไร้สาย’ กันอย่าง(เริ่ม)แพร่หลายแล้ว

 

การ ‘ไร้สาย’ ของกล้องวงจรปิด อาจหมายความได้ทั้งไร้สายจ่ายไฟฟ้า และ/หรือไร้สายนำสัญญาณ แต่ไม่ได้หมายความว่า กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless CCTV Camera) ไม่ต้องการพลังงานไฟฟ้า หรือไม่มีการส่งสัญญาณภาพ หากแต่ปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบการรับพลังงานและการส่งสัญญาณฯ ตามพัฒนาการของเทคโนโลยี

 

๏ ด้านการรับพลังงาน

กล้องวงจรปิดส่วนใหญ่รับพลังงานด้วยการรับกระแสไฟฟ้าจากจุดจ่ายไฟผ่านสายนำไฟฟ้า ซึ่งการติดตั้งต้องคำนึงถึงระยะระหว่างตัวกล้องกับแหล่งจ่ายไฟด้วย ยิ่งหากเป็นการติดตั้งนอกตัวอาคารหรือในพื้นที่โล่งกว้าง ยิ่งต้องวางแผนการรับพลังงานให้เหมาะสมและลงตัว หลายครั้งที่หลายจุดเหมาะสมสำหรับการติดตั้งกล้อง CCTV ต้องถูกละทิ้งอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากตัวกล้องกับแหล่งจ่ายไฟห่างไกลกันเกินไป แต่ปัจจุบัน พัฒนาการได้ปรับเปลี่ยนให้กล้องวงจรปิดสามารถรับพลังงานได้จากทั้งแบตเตอรี่และพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นสำหรับการรับพลังงานสู่ตัวกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดไร้สาย ใส่แบต

 

กล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายจ่าย/รับพลังงาน แต่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ สามารถได้รับพลังงานโดยไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้า โดยแบตเตอรี่ที่ใช้อาจเป็นแบบนำกลับมาชาร์จไฟและนำไปใช้งานได้อีก หรืออาจเป็นแบบเปลี่ยนแบตฯใหม่ไปเลยก็ได้ การทำงานของกล้องวงจรปิดแบบไร้สายไฟฟ้าที่ต้องขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของแบตเตอรี่ อาจเป็นเหตุผลให้หลายคนลังเลที่กับการใช้กล้องรูปแบบนี้ ปัญหาอาจเลี่ยงได้ในหลายวิธีการ อาทิ กำหนดให้กล้องทำงานเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว เพื่อยึดอายุแบตเตอรี่ หรืออาจใช้ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ช่วยแจ้งระดับการใช้พลังงาน และแจ้งเตือนเมื่อระดับพลังงานของแบตเตอรี่ลดต่ำถึงขีดกำหนด ซึ่งแบตเตอรี่อาจมีพัฒนาการด้านอายุใช้งานที่ยาวนานในเวลาที่ไม่นานยาวเกินรอ

 

ส่วนกล้องวงจรปิดแบบไร้สายไฟฟ้า แต่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการจ่าย/รับพลังงานให้กล้องทำงาน สิ่งสำคัญของกล้องรูปแบบนี้ก็คือ ‘เซลล์สุริยะ’ หรือ Solar Cell หรือ Photovoltaic Cell ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและแปลงพลังงานที่แผ่จากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วเก็บไว้ในแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ก่อนจ่ายให้กล้องวงจรปิดทำงาน อีกข้อเด่นที่น่าสนใจของกล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นประเด็นเด่นในโลกทุกวันนี้

กล้องวงจรปิดไร้สาย โซล่าเซล

 

 

๏ ด้านการส่งสัญญาณ

กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย ไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลในการส่งสัญญาณภาพไปยังอุปกรณ์เฝ้าดู และ/หรือบันทึกภาพ แต่สัญญาณฯจะถูกส่งผ่านระบบไร้สายใดๆที่เป็นเทคโนโลยียุคนี้ อาทิ Wi-Fi หรือ WiFi (Wireless Fidelity) เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงนวัตกรรมการสื่อสารอื่น

 

กล้อง CCTV แบบไร้สาย ทั้งสายจ่ายพลังงานและสายสัญญาณ มีข้อดีหลายประการมากกว่ากล้องแบบใช้สาย อาทิ ปลอดภัย ติดตั้งง่าย ซับซ้อนน้อยกว่า รวมถึงลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา แต่ก็มีข้อด้อยด้านการลงทุนรวมของทั้งระบบที่ยังค่อนข้างสูง ความเสถียรของเครือข่ายที่ใช้ส่งสัญญาณ รวมถึงอาจถูกขโมยทั้งอุปกรณ์ และ ’สัญญาณ’ หากไม่มีการป้องกันที่ดีพอ

/////

 

Similar Posts