กล้องวงจรปิด จากก้าวนั้นถึงวันนี้

กล้องวงจรปิด จากก้าวนั้นถึงวันนี้

กล้องวงจรปิด จากก้าวนั้นถึงวันนี้   มากแหล่งแห่งหน หลากถนน หลายสถานที่ ทุกวันนี้มีประชากรแฝงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทว่าไม่ใช่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตใด ผู้แฝงกลุ่มใหญ่เหล่านั้นคือ กล้องวงจรปิด (Closed Circuit TeleVision, CCTV) หรือ กล้องตรวจตราและเฝ้าระวัง (Surveillance Camera) หรือ กล้องรักษาความปลอดภัย (Security Camera) หรืออาจเรียกกันสั้นๆว่า ‘กล้องวงจรฯ’ อันเป็นที่คุ้นหูและคู่ปากคนไทยมาหลายปี   กล้องวงจรปิดในปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ที่ถูกกล่าวขวัญกันทั่วโลก ถนน หนทาง สถานที่ต่างๆ รวมถึงบ้านพักอาศัย เริ่มยอมรับเทคโนโลยี CCTV และติดตั้งอุปกรณ์ ‘ตาวิเศษ’ ผู้เฝ้าติดตามนี้อย่างแพร่หลาย ด้วยความคาดหวังประโยชน์จากการใช้งาน เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในความปลอดภัยทั้งบุคคลและทรัพย์สิน   ระบบกล้องวงจรปิดในปัจจุบันแตกต่างจากรุ่นแรกก้าวอย่างมาก ก้าวแรกของเทคโนโลยี CCTV ที่พบการบันทึกเป็นเอกสาร เริ่มที่ประเทศเยอรมนี ราวปีค.ศ. 1942 (พ.ศ. 2485) โดยวิศวกรไฟฟ้า Walter Bruch[1] ชาวเยอรมัน ครั้งนั้นเขาออกแบบระบบเฝ้าติดตามจรวด V-2[2] แบบสดๆ…