SADP Tool by HIKVISION

Download SADP ในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรมของทาง Hikvision แล้วเจออาการ .dll Error สามารถแก้ไขได้ดังนี้ 1.ติดตั้ง Microsoft Visual C++ ทั้ง 2 Link นี้ โดยให้ติดตั้งทุกโปรแกรมที่อยู่ในไฟล์นี้ทั้งหมด Download