กล้องวงจรปิด … กล้องไหนจริง กล้องไหนปลอม?

กล้องวงจรปิด … กล้องไหนจริง กล้องไหนปลอม?

กล้องวงจรปิด … กล้องไหนจริง กล้องไหนปลอม?   กล้องรักษาความปลอดภัย (Security Camera) หรือที่เรียกกันว่า กล้องวงจรปิด ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ Closed Circuit TeleVision หรือเรียกกันอย่างย่อว่า CCTV หรืออาจเรียกในชื่อ กล้องตรวจตราและเฝ้าระวัง (Surveillance Camera) ก็จัดอยู่ในความหมายเดียวกัน กล้องวงจรปิดได้รับความสนใจทั่วโลก จนกลายเป็นหนึ่งทางเลือกของระบบความปลอดภัยในช่วงทศวรรษที่ผ่าน กล้อง ‘ตาวิเศษ’ ช่วยทั้งยับยั้งและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ทั้งเหตุการณ์ทั่วไป การจราจร อาชญากรรม และอื่นๆ   อย่างไรก็ตาม การวางระบบและติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยยังมีราคาค่อนข้างแพงในมุมมองของหลายคน แม้โดยเฉลี่ยดูเหมือนราคาโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง หากงบประมาณมีจำกัดหรือต้องการประหยัดการลงทุน การติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบเสมือนจริง (กล้องจำลอง กล้องปลอม กล้องหลอก หรือ กล้องวงจรปิดที่ไม่สามารถทำงานได้จริง, Dummy or Fake Security Camera) อาจเป็นทางเลือกเพื่อป้องปรามอาชญากรรมในพื้นที่ โดยอาจแทรก/เสริมเข้าไปในระบบกล้อง CCTV จริงๆ หรือใช้กล้องเสมือนจริงทั้งหมดก็เป็นได้   เราอาจสังเกต ‘เบื้องต้น’ ว่า…