ติดกล้องวงจรปิด เสียค่าไฟเท่าไหร่ ต่อเดือน

ติดกล้องวงจรปิด เสียค่าไฟเท่าไหร่ ต่อเดือน

วิธีคำนวนค่าไฟในการติด กล้องวงจรปิด (CCTV) ต่อเดือน กล้อง 4 ตัว 2.7Watt x 4ตัว = 10.8 Watt DVR 4 Ch. 1 เครื่อง = 5 Watt HDD 1 TB 1 ลูก = 5.5 Watt รวม 10.8+5+5.5 = 21.3 Watt ใช้งานกล้องวงจรปิด 24 ชม.ต่อวัน 24×30 = 720 ชม. ต่อเดือน คิดให้เป็นค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย (21.3×720)/1000 = 15.3 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟฟ้า 3.8 บาทต่อหน่วย 15.3×3.8 = 58.1 บาทต่อเดือน กล้อง 4 ตัว พร้อมเครื่องบันทึก…