กล้องวงจรปิดก้าวไกล Biometric จดจำเสียง

กล้องวงจรปิดก้าวไกล Biometric จดจำเสียง

  Shadjan News: กล้องวงจรปิดก้าวไกล Biometric จดจำเสียง   ไบโอเมตริก (Biometric, ชีวมาตร) หรือ ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยืนยันตัวบุคคล พัฒนาและต่อยอดมาจากระบบกล้องวงจรปิด (Closed Circuit TeleVision, CCTV) ไบโอเมตริกเป็นการผสานเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ อิเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อระบุตัวตนของบุคคลใดๆด้วยข้อมูลตัวตนจริงๆ (อัตลักษณ์)   Biometric ที่เริ่มคุ้นเคย คือ ไบโอเมตริกแบบจดจำใบหน้า (Face Recognition หรือ Facial Recognition) ทว่าทุกวันนี้ เทคโนโลยีไบโอเมตริกได้ก้าวย่างอย่างต่อเนื่องเข้าสู่การจดจำ ‘เสียง’ (Voice Recognition) กันแล้ว   Amaryllo[1] บริษัทผู้นำเทคโนโลยี Robotics and Biometrics Security สัญชาติเนเธอร์แลนด์ ได้รับ 2020 CES Innovation Award สาขา…