รู้เรื่องเลนส์ กล้องวงจรปิด

รู้เรื่องเลนส์ กล้องวงจรปิด

ในโลกที่กำลังเติบโตอย่างชาญฉลาดและไม่หยุดยั้งเช่นทุกวันนี้ เทคโนโลยีต่างๆล้วนพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมากมาย หลายสิ่งที่ต้นช่วงชีวิตเป็นอย่างหนึ่ง ปลายช่วงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง กล้องวงจรปิด (Closed Circuit TeleVision หรือ CCTV) ก็หลีกไม่พ้นเทคโนโลยีและพัฒนาการที่ก้าวไกลเช่นกัน   กล้องวงจรปิด (Closed Circuit Television หรือ CCTV) ทุกวันนี้เป็นที่ต้องการของคนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของครอบครัว ชุมชน หรือธุรกิจต่างๆ ซึ่งทำให้แนวโน้มการติดตั้งกล้องวงจรปิดเติบโตต่อเนื่อง ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ยานพาหนะ รวมถึงสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่กล้อง CCTV สามารถช่วยคลายกังวลได้ โดยรวมแล้วกล้องวงจรปิดจัดเป็นกล้องขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งในสถานที่ต่างๆ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หน้าจอใดๆที่มีใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน อาทิ จอมอนิเตอร์ จอโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่เว้นแม้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน กล้อง CCTV ทำหน้าที่บันทึกทุกสิ่งที่มันมองเห็น และบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านตาวิเศษให้ผู้ เกี่ยวข้องได้รับรู้ … เหมือนที่มันรู้   หนึ่งในส่วนสำคัญ(มาก)ของกล้อง CCTV ก็คือ เลนส์ หรือดวงตาที่คอยเฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆในความรับผิดชอบ ซึ่งอาจแบ่งประเภทได้ในเบื้องต้น อาทิ – Fix Lens…