เปลี่ยนหรัสผ่าน-hikvision

1.เข้าเมนู ระบบ 2.เลือกเมนูชื่อผู้ใช้งาน 3.เลือกผู้ใช้ที่ต้องการ (adminจะเป็นuserหลักของเครื่อง) 4.กดที่ปรับแต่ง 5.ใส่หรัสผ่านเดิม เพื่อยืนยัน กดต่อไป กดที่ ปรับแต่ง เพื่อแก้ไขรหัส 1.ใส่รหัสผ่านใหม่ 8-16ตัว ต้องมีตัวอักษรและตัวเลข (ใส่ตรงกัน ทั้ง2บรรทัด) 2.กด ตกลง