ดูภาพย้อนหลัง APP Hik-connect

1.เลือกตัวกล้องที่ต้องการดูย้อนหลัง กดเครื่องหมาย 3จุด มุมขวาบน แตะที่เล่นภาพ 2.เลือกวันที่ต้องการดูย้อนหลัง จากกรอบ A เลื่อนซ้าย-ขาวจากกรอบ B เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลา