ดูภาพสด APP Hik-connect

ดูภาพสดผ่าน APP Hik-connect 1.เปิดแอพ Hik-Connect เลือกที่อุปกรณ์ที่ต้องการ 2.แตะ 2ครั้ง เพื่อดูภาพเต็มจอ 3.สามารถดูวันเวลาได้จากมุมขวา แบ่งหน้าจอได้ แบบ 1, 4, 9, 12, 16 จอ และปรับความคมชัดได้ ที่มุมขาวล่าง BASIC, HD