ตำแหน่งที่ควรติดกล้องวงจรปิด

ตำแหน่งที่ควรติดกล้องวงจรปิด

ตำแหน่งที่เหมาะแก่การติดกล้องวงจรปิด ในการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนอกจากคุณภาพและราคาของสินค้าแล้ว คือตำแหน่งในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั่นเอง ทั้งนี้ตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยทำให้การติดตั้งดำเนินไปได้อย่างเป็นแบบแผนมากขึ้น และกล้องวงจรปิดสามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ โดยตำแหน่งที่เหมาะแก่การติดตั้งกล้องวงจรปิด สามารถพิจารณาได้จากหลายปัจจัยดังนี้ การติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ ติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม กล่าวคือสามารถมองเห็นพื้นที่ในบริเวณที่ต้องการได้มากที่สุดนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการติดกล้องวงจรปิดในบริเวณบ้านของเรา ควรเลือกจุดที่สามารถมองเห็นได้ครอบคลุมบริเวณมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวในมุมกว้าง และจับภาพได้ดีแม้จะมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็ตาม   การติดตั้งในบริเวณภายนอกอาคาร หลายคนเมื่อมีแผนที่จะติดกล้องวงจรปิด ต่างกังวลแต่การติดกล้องภายในอาคารสถานที่ จนกระทั่งลืมคิดไปว่า ตำแหน่งภายนอกอาคาร เป็นอีกจุดงที่ควรมีการติดตั้งเป็นอย่างยิ่ง สาเหตุเพราะ การติดตั้งกล้องภายนอกอาคาร จะสามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้าในกรณีที่เกิดการบุกรุก ในปัจจุบันมีกล้องวรจรปิดหลายรุ่นที่สามาถส่งสัญญาณแจ้งเตือนมายังมือถือเมื่อตรวจจับพบการเคลื่อนไหว ทำให้เราสามารถป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่สามารถยับยั้งได้ทัน เราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ภาพของคนร้ายเมื่อเดินทางออกจากที่เกิดเหตุ ซึ่งอาจถอดเครื่องปกปิดตัวเองออก เช่น หมวก หรือหน้ากาก ซึ่งสามารถทำให้ได้ใบหน้าของผู้ร้ายมา หรืออาจจะสามารถบันทึกภาพยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้ร้ายต่อไป   การติดตั้งกล้องในที่สูง กล้องวงจรปิดไม่ควรติดตั้งอยู่ต่ำจนเกินไป เพราะอาจเสี่ยงต่อการถูกขโมย และการทุบทำลาย กระทั่งกล้องวงจรปิดไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป จึงควรติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สูงพอสมควรเพื่อให้ได้ภาพในมุมที่กว้างขึ้น แต่ทั้งนี้ควรคำนึงด้วยว่าตำแหน่งดังกล่าวจะทำให้กล้องกลายเป็นจุดสายตามากเกินไปหรือไม่ เพราะถ้ากล้องอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการสังเกตมากเกินไป ก็อาจทำให้ผู้ร้ายสามารถวางแผนในการทุบทำลายกล้องได้เช่นกัน   การติดตั้งซ่อนกล้อง ข้อถกเถียงในการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีมาอย่างช้านาน คือ ควรติดตั้งให้คนเห็นกล้องหรือติดตั้งแบบซ่อนกล้อง ความจริงแล้วสามารถทำได้ทั้งสองอย่างเพราะในการติดตั้งทั้งสองแบบล้วนมีข้อดี เพราะหากกล้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถสังเกตได้ ผู้ประสงร้ายก็อาจจะหยุดชะงักหรือกลัวว่าจะถูกบันทึกภาพ แต่ในปัจจุบันผู้ร้ายมีความรู้เชิงเทคนิคต่าง…