7 อุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

7 อุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

หลายคนอาจสงสัยว่าการติดตั้งระบบของกล้องวงจรปิด ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือร้านค้า จำเป็นต้องซื้อและติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้าง เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ก่อนที่ท่านจะติดกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง หรือจะให้ช่างเป็นผู้ติดตั้งก็ตาม ควรรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง เพื่อจะได้สื่อสารกับช่างได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ควบคุมให้ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดตามที่ท่านต้องการ โดยหลักแล้วจะมีอุปกรณ์พื้นฐานอยู่ 7 อย่างที่จำเป็นโดยสามารถไล่เรียงได้ดังนี้   กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) ในการเลือกกล้องวงจรปิดโจทย์สำคัญของผู้ใช้งานคือ ต้องการจับตาดูอะไร มีกี่จุดสำคัญที่จำเป็นต้องติดตั้งกล้อง สภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งจะทำให้เราสามารถเลือกกล้องวงจรปิด ได้สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่นั่นเอง แต่หากให้แนะนำแล้ว ควรเลือกบริเวณที่สามารถมองเห็นพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างครอบคลุม เพื่อจะได้มองเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ได้ดี และบริเวณดังกล่าวควรเป็นที่สูงเพื่อป้องกันการทุบหรือทำลายจากผู้ประสงค์ร้ายนั่นเอง นอกจากต้องคำนึงถึงตำแหน่งของการติดตั้งกล้องแล้ว ยังต้องคำนึงถึงระบบของกล้องวงจรปิดอีกด้วย โดยกล้องวงจรปิดสามารถแบ่งเป็น 2 ระบบหลัก ๆ ได้แก่ 1) Analog Camera กล้องวงจรปิดแบบ Analog เป็นกล้องที่ใช้สายสัญญาณชนิด โคแอคเชียล หรือ ตระกูล RG มาเป็นอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณ โดยมีข้อดีคือ มีราคาที่ค่อนข้างต่ำ และสามารถเลือกปรับใช้ได้หลายโหมด โดยบางรุ่นมีอินฟาเรดติดตั้งมาพร้อมกับกล้องทำให้กล้องสามารถทำงานได้ในหลายสภาพแวดล้อม และสามารถใช้กล้องต่างยี่ห้อได้ในระบบเดียวกัน แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถรองรับการส่งสัญญาณกล้องวงจรปิดในระยะไกล ๆ ได้ และมีความปลอดภัยน้อย…