กล้องวงจรปิดไร้สาย … สายอะไร?

กล้องวงจรปิดไร้สาย … สายอะไร?

กล้องวงจรปิดไร้สาย … สายอะไร?   ‘กล้องวงจรฯ’ ที่คุ้นหู คู่ปากหลายคนไทยในปัจจุบัน เป็นการเรียกกันสั้นๆจากคำ ‘กล้องวงจรปิด’ (Closed Circuit TeleVision, CCTV หรืออาจเรียก กล้องรักษาความปลอดภัย: Security Camera หรือเรียก กล้องตรวจตราและเฝ้าระวัง: Surveillance Camera)   กล้องวงจรปิด พระเอกด้านความอุ่นใจให้ทั่วโลกในด้านความปลอดภัย ทั้งบุคคลและทรัพย์สิน ทั้งส่วนตัวและธุรกิจต่างๆ ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากที่เริ่มด้วยการมีทั้งสายจ่ายไฟและสายสัญญาณ หากไม่จัดเก็บให้เรียบร้อยสวยงาม อาจกลายเป็นความรกรุงรังในสายตาผู้พบเห็นก็เป็นได้ โดยทุกวันนี้กล้องวงจรปิด ก้าวเข้าสู่รูปแบบ ‘ไร้สาย’ กันอย่าง(เริ่ม)แพร่หลายแล้ว   การ ‘ไร้สาย’ ของกล้องวงจรปิด อาจหมายความได้ทั้งไร้สายจ่ายไฟฟ้า และ/หรือไร้สายนำสัญญาณ แต่ไม่ได้หมายความว่า กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย (Wireless CCTV Camera) ไม่ต้องการพลังงานไฟฟ้า หรือไม่มีการส่งสัญญาณภาพ หากแต่ปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบการรับพลังงานและการส่งสัญญาณฯ ตามพัฒนาการของเทคโนโลยี   ๏ ด้านการรับพลังงาน กล้องวงจรปิดส่วนใหญ่รับพลังงานด้วยการรับกระแสไฟฟ้าจากจุดจ่ายไฟผ่านสายนำไฟฟ้า ซึ่งการติดตั้งต้องคำนึงถึงระยะระหว่างตัวกล้องกับแหล่งจ่ายไฟด้วย ยิ่งหากเป็นการติดตั้งนอกตัวอาคารหรือในพื้นที่โล่งกว้าง ยิ่งต้องวางแผนการรับพลังงานให้เหมาะสมและลงตัว…