กล้องวงจรปิดตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ได้อย่างไร

กล้องวงจรปิดตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ได้อย่างไร

กล้องวงจรปิดตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ได้อย่างไร?   การบริหาร/จัดการระบบจราจร เป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสำคัญ อันเนื่องจากการจราจรที่คล่องตัว ไม่เพียงส่งผลเชิงบวกกับระบบเศรษฐกิจ แต่ยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงมหภาคอื่น อาทิ พลังงาน สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ไม่เว้นแม้อาชญากรรม   หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย มีระบบบริหาร/จัดการจราจรที่ทันสมัยด้วยกล้องวงจรปิดเพื่อการจราจร (Traffic CCTV Camera) โดยระบบหลัก Red Light Camera System (RLC) ทำหน้าที่ตรวจสอบการฝ่าฝืนไฟสัญญาณจราจร ในขณะเดียวกันก็มีอีกระบบที่ทำงานไปพร้อมๆกัน คือ ระบบตรวจสอบยานพาหนะที่แล่นผ่านเข้ามาในระยะตรวจจับของกล้องวงจรปิด ว่ามีข้อผิดปกติ/น่าสงสัยใดๆ หรือไม่ เรียกว่า ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนอัตโนมัติ หรือ Automatic Number Plate Recognition (ANPR) ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดแบบ LPR (License Plate Recognition Camera) ซึ่งมักเป็นกล้องอินฟราเรด (Infrared Camera) เพื่อให้สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่หวั่นแม้ยามแสงน้อย   ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (ANPR) ถือกำเนิดราวปีค.ศ. 1976 ณ…