ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน

วิธีตั้งค่าแจ้งเตือนผู้บุกรุก Dahua

เปิด app DMSS เลือกที่ จุดๆๆ

วิธีตั้งค่าแจ้งเตือนผู้บุกรุก​ dahua

แตะที่ รายละเอียดอุปกรณ์

วิธีตั้งค่าแจ้งเตือนผู้บุกรุก​ dahua 2

แตะที่ กำหนดค่ารีโมทใช้งาน

วิธีตั้งค่าแจ้งเตือนผู้บุกรุก​ dahua-กำหนดค่ารีโมทใช้งาน

 

แตะที่ ตรวจจับวีดีโอ —> Motion Detect

ตรวจจับวีดีโอ Motion Detect

แตะที่ หมามเลขกล้องที่ต้องการ (ขั้นตอนนี้ให้ทำเฉพาะหมายเลขกล้องที่ต้องให้แจ้งเตือน)

หมามเลขกล้องที่ต้องการ

แตะที่ เปิดใช้งาน —> การตั้งค่าภูมิภาค

เปิดใช้งาน ---> การตั้งค่าภูมิภาค

เลือกพื้นที่ๆต้องการให้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว (เลือกบางพื้นที่หรือเลือกพื้นที่ทั้งหมดก็ได้) กดเซฟเพื่อให้จำค่าที่ตั่งไว้

กำหนดพื้นที่ ที่ต้องการให้กล้องทำการตรวจจับการเคลื่อนไหว

กดเซฟมุมขวาบน —> แตะลูกศรกลับ

บันทึกค่าที่ปรับปรุง

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน แตะที่ Motion Detect

Motion Detect

แตะที่หมายเลขกล้องที่ต้องการให้แจ้งเตือน —> แตะที่ลูกศรกลับ

เลือกหมายเลขกล้องที่ต้องการให้แจ้งเตือน

แตะที่ปุ่ม Save ด้านล่าง

เซฟ

กลับไปที่หน้าโฮม —> แตะที่เมนู ข้อความ จะเห็นข้อความที่นะบบแจ้งเตือนเข้ามา *หมายเหตุต้องการการเคลื่อนไหว ข้อความถึงจะถูกส่งเข้ามา

ข้อความที่ได้รับ

 

Similar Posts