กล้องวงจรปิดกับเครื่องบันทึกภาพ ความสัมพันธ์ที่(ต้อง)ลงตัว

กล้องวงจรปิดกับเครื่องบันทึกภาพ ความสัมพันธ์ที่(ต้อง)ลงตัว

การทำงานใดๆในปัจจุบัน ความสัมพันธ์และร่วมมือกันอย่างลงตัวเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการทำงานของมนุษย์ปุถุชน รวมถึงเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ไม่เว้นแม้อุปกรณ์ ‘ตาดี ขี้ฟ้อง’ อย่างกล้องวงจรปิด Closed Circuit TeleVision, CCTV หรืออาจเรียก กล้องรักษาความปลอดภัย Security Camera หรือเรียก กล้องตรวจตราและเฝ้าระวัง Surveillance Camera ก็เข้าใจได้ในเรื่องราวเดียวกัน

 

หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบกล้องวงจรปิดคือ ตัวกล้องทำหน้าที่จับภาพ อาจมีการประมวลผลใดๆที่ตัวกล้องหรือไม่ ขึ้นกับคุณสมบัติของกล้อง จากนั้นจึงส่งข้อมูลภาพมาบันทึกไว้ที่เครื่องบันทึกภาพ DVR (Digital Video Recorder) สำหรับบันทึกภาพจากกล้องอนาล็อก หรือเครื่อง NVR (Network Video Recorder) สำหรับบันทึกภาพจากกล้องดิจิตอล อาทิ IP Camera ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องบันทึกภาพและตัวกล้องต้องรองรับการทำงานของกันและกัน ระบบกล้องวงจรปิด Closed Circuit TeleVision, CCTV System จึงให้ผลเต็มประสิทธิภาพ หากความสัมพันธ์ไม่ลงตัว อาทิ กล้องให้ความละเอียดและคมชัดสูง แต่ DVR มาตรฐานต่ำ คุณภาพรวมของระบบอาจเกิดการเหลื่อมล้ำทางเทคนิค ซึ่งย่อมไม่เป็นผลดีกับการลงทุน

 

เครื่องบันทึกภาพยุคแรกของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือระบบกล้องวงจรปิดที่คุ้นหูกันในทุกวันนี้ เรียกได้ว่าเป็นเพียง Video Recorder ด้วยลักษณะเป็นม้วนเทป (Reel) ขนาด 1/2 และ 3/4 นิ้ว ซึ่งถูกพัฒนาต่อมาเป็นตลับเทป (Cassette) ขนาด 3/4 นิ้วในช่วงแรก และเล็กลงเป็น 1/2 นิ้วในช่วงหลัง ณ ยุคสมัยของตลับเทป มีอยู่ 2 ระบบหลัก คือ Sony Betamax และ VHS by JVC ซึ่งต่อมามีพัฒนาการเป็น S-VHS ให้คุณภาพสีที่ดีกว่าเดิม ปัจจุบันเทปทั้ง 2 รูปแบบ ได้หายไปจากการใช้งานที่แพร่หลาย แต่ก็ยังพอพบเห็นได้ในกลุ่มอนุรักษ์ และยังคงมีการปรับแปลงหรือพัฒนาบ้างอย่างประปราย

 

เครื่องบันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิด เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับระบบ Closed Circuit TeleVision, CCTV จึงมีการพัฒนารูปแบบการบันทึกเข้าสู่เทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อให้รองรับได้ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล โดยเครื่องบันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิด เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพรูปแบบดิจิตอลไปยังหน่วยเก็บข้อมูล หลักการทำงานคือ การนำภาพมาประมวลผล แล้วจัดการเก็บ/บันทึกภาพที่ประมวลฯแล้วในหน่วยความจำ อาทิ ฮาร์ดดิสก์, อาจแบ่ง DVR ได้เป็น 2 ประเภท ตามรูปแบบการทำงาน คือ

 

๏ Analog to Digital คือ รับเข้าเป็นอนาล็อก ส่งออกเป็นดิจิตอล ตัวอย่างเช่น รับสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก แล้วแปลงสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล ก่อนบันทึกภาพเก็บไว้ในเครื่อง DVR (Digital Video Recorder)

 

๏ Digital to Digital คือ รับเข้าและส่งออกเป็นดิจิตอล ตัวอย่างเช่น รับสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล อาทิ IP Camera เข้ามาประมวลผลใดๆ แล้วบันทึกภาพเก็บไว้ในเครื่อง NVR (Network Video Recorder)

 

ปัจจุบันการบันทึกภาพจากกล้อง CCTV สู่เครื่องบันทึกภาพด้วยรูปแบบ Analog to Digital ดูเหมือนนิยมใช้งานมากกว่า อาจด้วยเหตุผลด้านงบประมาณ วิธีการติดตั้ง รวมถึงเป็นช่วงต้นของการเปลี่ยนผ่านจาก Analog to Digital ไปสู่ Digital to Digital ก็ล้วนเป็นได้ทั้งนั้น เนื่องจากระบบ Digital to Digital อาจมีความยุ่งยากและซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ทั่วไป แต่ระบบบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแบบ Analog to Digital ก็ถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ด้วย นั่นคือ Hybrid CCTV System ซึ่งรวมการบันทึกภาพจากกล้อง CCTV ทั้งแบบ Analog to Digital และ Digital to Digital เข้าไว้ด้วยกันในอุปกรณ์เดียว

 

ข้อเด่นของเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด DVR (Digital Video Recorder) อาทิ

๏ เครื่อง DVR ราคาถูก บำรุง/ดูแล/รักษา ง่ายกว่าเครื่อง NVR

๏ ผู้ใช้อาจติดตั้งเองได้ ไม่ยุ่งยากทั้งการเชื่อมต่อและใช้งาน

๏ ข้อมูลถูกเก็บที่ฮาร์ดดิสก์ ขนาดความจุข้อมูลขึ้นกับขนาดฮาร์ดดิสก์

๏ สามารถเรียกดูภาพที่บันทึกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ขึ้นกับรุ่นที่เลือกใช้งาน

๏ ใช้สายสัญญาณ RG6 ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปในราคาไม่แพง หรืออาจใช้สาย LAN ก็ได้ในบางกรณี

 

ข้อด้อยของเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด DVR (Digital Video Recorder) อาทิ

๏ ความละเอียดและคมชัดของภาพต่ำกว่าเครื่อง NVR ที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดแบบ IP

๏ ไม่สามารถดูภาพจากกล้องแต่ละตัวผ่านเครือข่าย ต้องดูทั้งหมดพร้อมกัน เนื่องจากค่า IP อยู่ที่ตัว DVR

๏ ยุ่งยากการเดินสายสัญญาณและสายไฟสำหรับกล้องแต่ละตัว อาจจ่ายไฟแบบ PoE ผ่านสาย UTP เป็นตัวช่วย

 

ข้อเด่นของเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด NVR (Network Video Recorder) อาทิ

๏ รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ไม่ต้องกังวลการเดินสาย/จัดสาย

๏ บันทึกภาพได้ละเอียดและคมชัดกว่าเครื่องบันทึกภาพแบบ DVR

๏ ดูภาพจากกล้องแต่ละตัวผ่านเครือข่ายได้ เนื่องจากแต่ละกล้องมีค่า IP ของตัวเอง

๏ สะดวกติดตั้งตัวกล้องวงจรปิด เนื่องจาก IP Camera บางรุ่นมี Wireless หรือรองรับการจ่ายไฟแบบ PoE

๏ ซอฟต์แวร์ของเครื่องบันทึกภาพ NVR พัฒนาก้าวไกล อาทิ ระบบตรวจจับและจดจำใบหน้า รวมถึงวัตถุใดๆ

 

ข้อด้อยของเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด NVR (Network Video Recorder) อาทิ

๏ กล้องวงจรปิดแบบ IP ยังมีราคาค่อนข้างแพง

๏ หากใช้สาย ต้องใช้สาย UTP ซึ่งราคาค่อนข้างสูง

๏ หากไร้สาย อาจมีปัญหาการส่งสัญญาณภาพ หากเครือข่ายล่มนานเกิน

๏ สามารถเรียกดูภาพที่บันทึกผ่านอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายแพลตฟอร์ม

๏ เครื่องบันทึกฯ NVR ให้ความละเอียดและคมชัดสูงกว่าเครื่องบันทึกฯ DVR

๏ ต้องหมั่น Upgrade Firmware ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความทันสมัยตามพัฒนาการ

๏ ราคาสูงกว่าเครื่องบันทึกฯ DVR การติดตั้ง/บำรุง/ดูแล/รักษา ยุ่งยากกว่าเครื่อง NVR

 

การใช้งานเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งแบบ DVR และ NVR ควรหมั่นตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึกฯอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อย ทั้งด้วยวิธีการเรียกดูภาพ หรือการตรวจสอบไฟสัญญาณต่างๆ ปัญหาที่อาจเกิด ตัวอย่างเช่น ภาพไม่ถูกบันทึก เพราะหน่วยจัดเก็บข้อมูลเสียหรือไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น เสียด้วยตัวเอง ไฟฟ้าตก กระชาก ฟ้าผ่า (หากไม่มีระบบป้องกัน) รวมถึงการบันทึกขาดช่วงหรือไม่สมบูรณ์ หากระบบเครือข่ายขัดข้องยาวนาน เป็นต้น

 

การติดตั้งเครื่องสำรองไฟ อาจช่วยป้องกันเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า หรือการตรวจสอบขั้วต่อต่างๆทั้งสายไฟและสายสัญญาณ ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด หรือ CCTV เป็นไปอย่างราบรื่นและคุ้มค่าการลงทุน

J

 

Similar Posts