เรียกดูภาพ(vdo) ย้อนหลังของแอป EZview

ดูย้อนหลัง EZview, UNV

1.กดที่ การเล่น หรือ กดที่เมนูสามขีดบนซ้าย เลือกที่ การเล่น

play back EZview UNV

2.เลือกวันที่ต้องการ

3.เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ *ขยายแถบเวลาได้

ดึงภาพ vdo ออกจากกล้องวงจรปิด UNV

ดึงภาพ vdo กดที่รูปสัญญาลักษณ์รูปกล้องถ่ายวีดีโอ หากเริ่มการดูดข้อมูลจะมีจุดสีแดงที่มุมซ้ายบน

ดึงภาพ vdo ออกจากกล้องวงจรปิด UNV

กดซ้ำที่เดิมเพื่อหยุดการดูดข้อมูล จากนั้นสามารถเรียกดูได้ให้กดที่ ภาพที่บันทึก

Similar Posts