เปลี่ยนหรัสผ่าน-hikvision

เปลี่ยนหรัสผ่าน-hikvision-1024x576

1.เข้าเมนู ระบบ

2.เลือกเมนูชื่อผู้ใช้งาน

3.เลือกผู้ใช้ที่ต้องการ (adminจะเป็นuserหลักของเครื่อง)

4.กดที่ปรับแต่ง

5.ใส่หรัสผ่านเดิม เพื่อยืนยัน กดต่อไป

เปลี่ยนหรัสผ่าน-hikvision4-1024x576

กดที่ ปรับแต่ง เพื่อแก้ไขรหัส

เปลี่ยนหรัสผ่าน-hikvision3-1024x576

1.ใส่รหัสผ่านใหม่ 8-16ตัว ต้องมีตัวอักษรและตัวเลข (ใส่ตรงกัน ทั้ง2บรรทัด)

2.กด ตกลง

Similar Posts