ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน-1024x576

1.ที่เครื่องบันทึก HIKVISION เข้าเมนู ตั้งค่า>เหตุการณ์ปกติ>เปิดใช้งาน

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน2-1024x576

2.ไปที่เมนู การดำเนินการเชื่อมโยง>แจ้งเตือนไปยังศูนย์(แจ้งไปที่แอพ)>ปรับปรุง

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน3

3.ไปที่แอพ Hik-Connect ในโทรศัพท์ ไปที่หน้าแรกของแอพ แตะที่รูปเฟือง

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือน4

4.เปิดการใช้ ที่การแจ้งเตือน

Similar Posts